Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110050115MESLEKİ YABANCI DİL ISeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hemşirelik ile ilgili mesleki ingilizcenin temel kavramları çerçevesinde, alandaki okuma ve anlama beraberinde yazma ve konuşma becerilerini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelik ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilmesi
2Sevdikleri ve sevmedikleri olaylar ya da nesneler hakkında bilgi verebilmesi
3Boş zamanında neler yaptığı konusunda konuşabilmesi
4Günlük yaşamda, selamlaşma, alışveriş yapma, adres sorma ve adres verme gibi önemli bazı durumlarda konuşabilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması İngilizcede cümle yapısı giriş Hastane bölümleri ve çalışanları ,Participle Adjectives : -ED vs. – ING,Düzenli fiiller, basit cümle yapıları If Clause Type 1 (Real Present /Future ) ,Defining /Non-Defining Relative Clauses, Reduction of Relative Clauses,Conjunctions and Transitions,Temel sistemler terminolojisi-belirtiler-tedavi-ilaçlar,Temel sistemler terminolojisi-belirtiler-tedavi-ilaçlar,Ara Sınav,Hastanın hastaneye kabulü –öykü alma kendini hastaya ve meslektaşına tanıtma ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri Hemşirelik bakım süreci-tanılama-hastayı teslim alma/verme-değerlendirme,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Bulaşıcı hastalıkların özellikleri ve hemşirelik bakımı Belirti-bulgular terminolojisi Danışmanlık becerileri ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Kazalarda hemşirelik bakımı Yer bildirimi Kişi bildirimi ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Acil durumlarda hemşirelik bakımı Yer bildirimi Kişi bildirimi ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Temel hemşirelik uygulamalarında hasta ile iletişim ve bakım ,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Temel hemşirelik uygulamalarında hasta ile iletişim ve bakım Dersin değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma Dersin tanıtımı
2ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması İngilizcede cümle yapısı giriş Hastane bölümleri ve çalışanları
3Participle Adjectives : -ED vs. – ING,Düzenli fiiller
4basit cümle yapıları If Clause Type 1 (Real Present /Future )
5Defining /Non-Defining Relative Clauses, Reduction of Relative Clauses,Conjunctions and Transitions,
6Temel sistemler terminolojisi-belirtiler-tedavi-ilaçlar
7Temel sistemler terminolojisi-belirtiler-tedavi-ilaçlar,
8Ara sınav
9Hastanın hastaneye kabulü –öykü alma kendini hastaya ve meslektaşına tanıtma
10Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri Hemşirelik bakım süreci-tanılama-hastayı teslim alma/verme-değerlendirme
11vaka çalışmaları/diyalog örnekleri
12Bulaşıcı hastalıkların özellikleri ve hemşirelik bakımı Belirti-bulgular terminolojisi Danışmanlık becerileri
13Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Kazalarda hemşirelik bakımı Yer bildirimi Kişi bildirimi
14Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Acil durumlarda hemşirelik bakımı Yer bildirimi Kişi bildirim
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz313
Derse Katılım428
Soru-Yanıt428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Okuma15230
Rapor326
Performans428
Quiz için Bireysel Çalışma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2444444344444444
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ4444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr