Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110050114BAĞIMLILIK VE HEMŞİRELİKSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin bağımlılık, etyolojisi, epidemiyolojisi, bağımlılık yapıcı maddeler ve etkileri, bağımlılığı önleme, bağımlılık tedavisi ve önlenmesinde hemşirelik yaklaşımları, bağımlılığın sonuçları gibi konularda bilgi sahibi olmaları ve analiz becerisi kazanmaları.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bağımlılık ve ilişkili kavramları öğrenme
2Bağımlılık yapıcı maddeleri, özelliklerini ve etkilerini öğrenme
3Bağımlılık tedavi aşamalarını, uygulamalarını ve hemşirelik girişimlerini öğrenme
4Bağımlılıkta ve bağımlılık tedavi merkezlerinde hemşirenin rollerini/işlevlerini öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bireyin yaşamı boyunca karşılaşacağı zaralı maddeleri tanımasına ve korunmasına yönelik yollar açıklanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bağımlılık evreleri
2Bağımlılıkta tanı kriterleri
3Bağımlılıkla ilişkili kuramlar, etyolojisi
4Bağımlılığın nedenleri, epidemiyolojisi
5Bağımlılık yapıcı maddeler, etkileri, yoksunluğu
6Bağımlılıkta anamnez, hasta kabul ve değerlendirme
7Bağımlılıkta tedavi aşamaları ve hemşirenin rolü
8Acil durumlarda, entoksikasyon ve yoksunlukta müdahale ve hemşirelik girişimleri
9Bağımlılık tedavisinde psikoterapi ve grup terapi uygulamaları
10Tedavide ailenin rolü ve aile tedavisi
11Bağımlılık tedavisinde terapotik ortam ve rehabilitasyon uygulamaları
12Bağımlılıkta kendine yardım grupları
13Alkol ve madde kullanımı sonuçları, topluma etkileri
14Bağımlılıkta yasal ve adli konular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Townsend MC. Essential Psychiatric Mental Health Nursing; Concepts of Care in Evidence-Based Practice. Fourth Ed., F.A. Davis Company, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Soru-Yanıt5210
Rapor Hazırlama326
Proje Sunma41,56
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Okuma5315
Performans326
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2444444444444444
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ44444444 4444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr