Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000000BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞISeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Teknoloji Bağımlılığı dersinin amacı: öğrencilere teknoloji bağımlılığının yol açabileceği riskleri tanıtmak; öğrencileri akıllı telefon ve internet gibi bağımlılık yaratan teknolojilerin biyolojik, kişisel ve toplumsal düzeyde yaratabileceği etkiler hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerin teknoloji bağımlılığı karşısında önleyici mekanizmalar ve baş etme yolları hakkında farkındalık kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci, bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili kuramlara ve kavramlara hakim olur.
2Öğrenci, teknoloji bağımlılığının alt türleri olan akıllı telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı gibi alt türleri tanır ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları bilir.
3Öğrenci, akıllı telefon ve internet gibi bağımlılık yapıcı teknolojilerin biyolojik, kişisel ve toplumsal hayat üzerinde yaptığı etkileri anlama ve analiz etme yeteneğine erişir.
4Öğrenci, teknoloji bağımlılığına karşı alınabilecek çeşitli önleyici mekanizmalar ve baş etme yolları hakkında farkındalık kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Bağımlılık Kavramının Tartışılması; Bağımlılık Türleri ve İlgili Kuramlar; Akıllı Telefon Bağımlılığı-İnternet Bağımlılığı; Bağımlılığın Toplum Hayatına ve Bireyin Hayatına Etkisi; Teknoloji Bağımlılığı ve Gündelik Yaşam-Yaşam Kalitesi İlişkisi; Teknoloji Bağımlılığı, Gençlik ve Aile; Teknoloji-İnternet Bağımlılığının Etki ve Sonuçları; Teknoloji Bağımlılığını Önleyici Mekanizmalar ve Baş Etme Yollarının Neler Olduğu; Dijital Mahremiyet ve Siber Güvenlik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilişim çağı, dijitalleşme ve teknoloji
2Teknolojiye farklı bakışlar Teknolojik belirlenimcilik yaklaşımları
3Makinelerin doğuşu ve yükselişi: teknolojiye dair sorgulamalar
4Teknoloji ve sanal ağ birlikteliği Dijital yerliler ve göçmenler
5Sanal dünyada birey ve siber psikoloji
6Dijital hastalık belirtileri (siber-stalk, dijital amnezi, phubbing vb.) Teknoloji ve sosyal değişim
7ARA SINAV
8Bağımlılık kavramı ve teknoloji bağımlılığı
9Teknoloji bağımlılığına yönelik tartışmalar Siber uzaydaki problemler, teknolojik zehirlenme
10Sosyal medya bağımlılığı
11Teknoloji bağımlılığı ve gençlik Dijital oyun bağımlılığı
12Teknoloji bağımlılığının romantik ilişkilerde ve ailede etkileri
13Dijital şiddet, sanal zorbalık ve siber güvenlik
14Pandemi döneminde teknoloji bağımlılığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Küçükvardar, M. (2020). Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital İstila. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Türkçe Akkaş, İ. (2019). Teknoloji Bağımlılığı. Konya: Eğitim Yayınevi. Türkçe Hazar, Ç. M (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(32), 151-175. Erişim adresi: Türkçe Bayhan, V. (2013). Gençlik, Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı, Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, 23, 61-80. Türkçe Karaca, M. (2007). Aileyi Tehdit Eden Yeni Bir Tehlike: Sanal İlişkiler. Humanities Sciences, 2 (3), 131-143. Türkçe
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Tartışma7214
Takım/Grup Çalışması7321
Gözlem10110
Gösterme10220
Rapor Hazırlama111
Seminer111
Okuma515
Performans414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2444444444444444
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ4444444444444443
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr