Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110080111SAĞLIK ALANINDA TAMAMLAYICI YAKLAŞIMLARSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık Alanında Tamamlayıcı Yaklaşımlar dersinin amacı, öğrencinin insana yardım ve bütüncül yaklaşım doğrultusunda homeostatik dengesini korumak, sürdürmek ve bozulduğunda yeniden düzenlemek üzere tıbbı tedavi ve hemşirelik bakımını destekleyen ve bilimsel temellere dayanan inanış ve uygulamaları içeren tamamlayıcı yaklaşımları kavramasına yardımcı olmaktır, Bu doğrultuda öğrencide hastanın medikal tedavi ve hemşirelik bakımını destekleyecek nitelikte beden, zihin, duygu ve spiritual bütünlüğünü korumaya hizmet edecek tamamlayıcı yaklaşımlar bilgisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1hemşire olarak alanımızdaki tamamlayıcı yaklaşımlar bilinecek
2sağlık alanında tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin, hasta/birey üzerine etkileri bilinecek
3klinik uygulamada tamamlayıcı uygulamaların önemi bilinecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1-Tanışma, giriş, dersin programdaki yeri, dersin hedefleri, dersin işlenişi/ yöntem, uygulama ve değerlendirme süreci, 2-Tamamlayıcı yaklaşımların özünde iyileştirici bir ortam oluşturmasının önemi, 3-Tamamlayıcı yaklaşımlar ile bireyi bilinçlendirmek ve kendi iyileştirme gizil gücünü ortaya çıkarmanın önemi, 4-İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar kullanılan çeşitli tamamlayıcı, destekleyici ve geleneksel yaklaşımlar, 5-Tamamlayıcı ve destekleyici uygulamaların bireyin iyilik halini sürdürme ve geliştirmesine katkısı, 6-Tamamlayıcı ve destekleyici uygulamaların hastalık semptom yönetiminde tıbbi tedavi ve hemşirelik bakımı ile birlikte kullanımının önemi, 7-Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar kapsamında yer alan geleneksel ve tamamlayıcı yaklaşım stratejileri, 8-Türkiye’deki geleneksel ve tamamlayıcı yaklaşım stratejileri, 9-TC Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının çalışma alanı ve bu kapsamdaki yasal yaklaşım, kanun ve yönetmelikleri, 10- Zihin-beden temelli tamamlayıcı yaklaşımlar (hipnoz ve hipnoterapi, müzik terapi, yoga), 11- Manipülatif ve beden temelli tamamlayıcı yaklaşımlar (Aromaterapi, egzersiz, masaj, refleksoloji, sıcak ve soğuk uygulamalar), 12- Enerji temelli tamamlayıcı yaklaşımlar (dokunma ve terapötik dokunma, reiki), 13- Biyolojik temelli tamamlayıcı yaklaşımlar (fitoterapi), 14- Alternatif tıbbi sistemler/geleneksel sağlık sistemleri (akupres, transkutanöz elektriksel sinir uyarımı),
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, giriş, dersin programdaki yeri, dersin hedefleri, dersin işlenişi/ yöntem, uygulama ve değerlendirme süreci,yokyok
2Tamamlayıcı yaklaşımların özünde iyileştirici bir ortam oluşturmasının önemi,yokyok
3Tamamlayıcı yaklaşımlar ile bireyi bilinçlendirmek ve kendi iyileştirme gizil gücünü ortaya çıkarmanın önemi,yokyok
4İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar kullanılan çeşitli tamamlayıcı, destekleyici ve geleneksel yaklaşımlar,yokyok
5Tamamlayıcı ve destekleyici uygulamaların bireyin iyilik halini sürdürme ve geliştirmesine katkısı,yokyok
6Tamamlayıcı ve destekleyici uygulamaların hastalık semptom yönetiminde tıbbi tedavi ve hemşirelik bakımı ile birlikte kullanımının önemi, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar kapsamında yer alan geleneksel ve tamamlayıcı yaklaşım stratejileri,yokyok
7vizeyokyok
8Türkiye’deki geleneksel ve tamamlayıcı yaklaşım stratejileri,yokyok
9TC Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının çalışma alanı ve bu kapsamdaki yasal yaklaşım, kanun ve yönetmelikleri,yokyok
10Zihin-beden temelli tamamlayıcı yaklaşımlar (hipnoz ve hipnoterapi, müzik terapi, yoga),yokyok
11Manipülatif ve beden temelli tamamlayıcı yaklaşımlar (Aromaterapi, egzersiz, masaj, refleksoloji, sıcak ve soğuk uygulamalar), Enerji temelli tamamlayıcı yaklaşımlar (dokunma ve terapötik dokunma, reiki),yokyok
12Biyolojik temelli tamamlayıcı yaklaşımlar (fitoterapi),yokyok
13Alternatif tıbbi sistemler/geleneksel sağlık sistemleri (akupres, transkutanöz elektriksel sinir uyarımı),yokyok
14finalyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma111
Soru-Yanıt111
Alan Çalışması111
Örnek Vaka İncelemesi10550
Makale Kritik Etme5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr