Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110080110KRONİK HASTALIKLARDA BAKIMSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kronik hastalıklar konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1kronik hastalıklar ve önemini açıklayabilecektir
2kronik hastalıklarda primer ve sekonder korunmayı tanımlayabilecektir
3kronik hastalıklarda uyum sürecini açıklayabilecektir
4sık görülen kronik hastalıkları ve bakımlarını tartışabilecektir
5kronik hastalıkların yönetim adımlarını sıralayabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Kronik hastalıklar, bakımı ve korunma yolları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
2Kronik hastalıkların önemi ve korunma
3Kronik hastalıklara uyum süreci
4Astım tedavi ve bakım
5KOAH tedavi ve bakım
6Hipertansiyon tedavi ve bakım
7Diyabette Tedavi ve bakım
8Kalp yetmezliği tedavi ve bakım
9İnmede tedavi ve bakım
10Böbrek yetmezliği tedavi ve bakım
11Romatizmal hastalıklar tedavi ve bakım
12Parkinsonda Tedavi ve bakım
13Kronik hastalıklarda hemşirenin görevleri ve bakım süreci
14Dersin değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Durna Z.Kronik Hastalıklar Ve Bakım.Nobel Tıp Kitapevi.İstanbul,2012 2. Akdemir N, Birol L. (2004) İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. 2. Baskı Ankara 3. Eti Aslan F, Karadokovan A (2010). Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitapevi. Adana 4. Durna Z.(2009) İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Cinius Yayınları. İstanbul 5. Birol L. (2013). Hemşirelik Süreci. Berke Ofset Matbaacılık. İzmir 6. Erdemir F.(2012) Hemsirelik Tanıları El Kitabı Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul 7. Akbayrak N, İlhan S. Ançel G, Albayrak A. (2007) Hemsirelik Bakım Planları. Alter Yayıncılık. Ankara 8. Dolar E (2005). İç Hastalıkları. Nobel Tıp Kitapevleri. İstanbul. 9. Lewis Sl, Heitkemper Mm, Dirksen Sr, O'brien Pr. Medical-Surgical Nursing: Assessment And Management Of Clinical Problems, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma11010
Soru-Yanıt11010
Gösterme11010
Beyin Fırtınası11515
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555544444455533
ÖÇ2333555554444433
ÖÇ3333344444555544
ÖÇ4444444555544433
ÖÇ5334444553333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr