Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110080109HAYAT BOYU ÖĞRENMESeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hayat boyu öğrenmeyi kavramak ve bilgi toplumunun etkin bir üyesi olabilmek için yaşam tarzına dönüştürebilmek; yetişkinlerin öğrenme özellikleri doğrultusunda öğretim aktiviteleri düzenleyebilme bilgisi ve becerisi kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.
2Yaşam boyu öğrenme ilkelerini örneklendirir.
3Yaşam boyu öğrenmeye istekli olur.
4Yaşam boyu öğrenmenin kapsamını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavramlar
2Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel temelleri
3Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri
4Yetişkin eğitiyle ilgili yaklaşım ve modeller
5Yetişkin eğitiyle ilgili yöntem ve teknikler
6Yaşam Boyu Öğrenmenin tanımı ve amacı
7Yaşam Boyu Öğrenmenin kapsamı ve ilkeleri
8Ara sınav
9Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye’deki tarihi gelişimi
10Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye’deki tarihi gelişimi
11Yaşam Boyu Öğrenme becerileri
12Yaşam Boyu Öğrenmede aile ve toplumun rolü
13Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları
14Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akcaalan, Mehmet ve Arslan, S. (2016) Yaşam Boyu Öğrenme-Teori ve Uygulama. Eğitim Kitabevi Yayınları. Arslan, S. (2016) Yaşam Boyu Öğrenmede Yeni Öğrenme Türleri. (1. baskı). Eğitim Kitabevi Yayınları. Edwards, R., Sieminski, S. & Zeldin, D. (1993). Adult Learners, Education and Training. London, UK: Taylor & Francis Ltd Güneş, H. (2016) Yaşam Boyu Öğrenme. (1. baskı) Eğiten Kitap. Judith, A. Calder & Ann McCollum (1998). Open and Flexible Learning in Vocational Education and Training. London, UK: Kogan Kaya, Eylem (2016) Yaşam Boyu Yetişkin Eğitimi. (1. Baskı) Nobel Yayın Dağıtım. Knowles, M. S., Holton, E. F. & Swanson, R. A. (2015). Yetişkin eğitimi. (Çev. Okhan Gündüz), (1. baskı) İstanbul: Kaknüs Yayınları. Kurt, İ. (2008). Yetişkin Eğitimi. (2. baskı), Ankara: Asil Yayınevi. Sayılan, F. ve Yıldız, A. (2006) Yaşam Boyu Öğrenme. (1. baskı), Pegem Akademi. Sekman, M. (2017) Kesintisiz Öğrenme. (29. baskı) Alfa Yayınları. Scales, P. (2015) Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim. (2. baskı), (çev. Ülkü Köymen), Palme Yayınları. Yıldız A. ve Uysal, M. (2009). Yetişkin Eğitimi. (2. baskı), Kalkedon Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Problem Çözümü111
Tartışma5315
Gözlem5315
Rapor Hazırlama10110
Rapor Sunma5315
Seminer313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma515
Okuma10110
Rapor111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2444444444444444
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ4444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr