Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110080104İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İş Sağlığı hemşiresinin görev ve sorumlulukları ve uygulama alanları hakkında bilgi ve anlayış kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1İş Sağlığı hemşiresinin görev ve sorumluluklarını bilir.
2iş sağlığı hemşiresinin uygulama alanlarını bilir.
3iş sağlığı hemşiresinin uygulama alanları hakkında bilgi ve anlayış kazanır.
4meslek hastalıklarının tanı, tedavi ve raporlanma sürecini bilir.
5iş sağlığı alanında güncelliği araştırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı hemşiresinin rol ve sorumlulukları, iş yerinde sağlığı tehdit eden durumlar, iş yeri güvenliği, iş kazaları, meslek hastalıkları, iş sağlığı hizmetlerinde stratejik planlama, kurumsal değerlendirme ve sağlık hizmetlerinin yönetimi, iş sağlığı ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş sağlığı hemşiresinin rol ve sorumlulukları,yokyok
2İş sağlığı hemşiresinin rol ve sorumlulukları,yokyok
3iş yerinde sağlığı tehdit eden durumlaryokyok
4iş yerinde sağlığı tehdit eden durumlar,yokyok
5iş yeri güvenliğiyokyok
6iş kazalarıyokyok
7vizeyokyok
8iş kazalarıyokyok
9meslek hastalıklarıyokyok
10iş sağlığı hizmetlerinde stratejik planlama, kurumsal değerlendirme ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyokyok
11iş sağlığı hizmetlerinde stratejik planlama, kurumsal değerlendirme ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyokyok
12iş sağlığı ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleryokyok
13iş sağlığı ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleryokyok
14finalyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilir N., Yıldız A. N. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği (2. baskı). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-491-357-6 www.csgb.gov.tr https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/7793/mod_resource/content/0/12.%20Hafta-%C4%B0%C5%9E%20SA%C4%9ELI%C4%9EI%20HEM%C5%9E%C4%B0REL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Soru-Yanıt515
Örnek Vaka İncelemesi5210
Rol Oynama / Dramatize Etme5210
Makale Yazma10220
Makale Kritik Etme10220
Bireysel Çalışma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr