Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110080103HEMŞİRELİKTE LİDERLİKSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders hemşirelikte liderlik ve liderlikle ilişkili temel kavramlar üzerine odaklanır. Ders içeriğinde, liderlik kavramı, liderliğin tarihçesi: hemşirelikte liderler, liderlik tipleri, liderlik tanımları, liderlik teorileri, stilleri, davranışları ve özellikleri, kişisel liderlik potansiyelini değerlendirme, kadın ve liderlik.bir etkileme süreci olarak liderlik, liderlik becerilerinin geliştirilmesi, liderlik ve dönüşüm, yenileşim, kriz yönetimi, çatışma yönetimi konuları yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Liderlik sürecini ve ilkelerini tanımyabilecek.
2Liderlik teorilerini açıklayabilir
3Liderlik becerilerini geliştirmeye çalışır
4Hemşire liderin rollerini ve işlevlerini tanımlayabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Liderlik kavramı, liderlik teorileri, hemşire liderler, kadın ve kadın, Müzakere ikna ve etkileme, Liderlik ve ekip çalışması, Liderlik ve zaman yönetimi, Liderlik becerileri geliştirme, Olağanüstü durumlarda liderlik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Liderlik kavramı, tanımı
2lider ve yönetici arasındaki farklar
3Liderlik teorileri Davranışsal Liderlik teorileri Durumsal Liderlik Teorileri Liderlikte Amaç Yol Yaklaşımı
4Liderliğin açıklanmasında diğer liderlik teorileri
5Dönüşümcü ve Karizmatik liderlik yaklaşımı
6Kurum yönetiminde liderin yeri ve fonksiyonları
7Liderlikte duygusal zeka
8Dünyada ve Türkiye’de hemşire liderler
9Kadın ve liderlik
10Müzakere ikna ve etkileme
11Liderlik ve ekip çalışması
12Liderlik ve zaman yönetimi
13Liderlik becerileri geliştirme Etkili öğrenme Soru sorma Dinleme becerisi
14Olağanüstü durumlarda liderlik
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bahçecik N., Öztürk H. (2017) Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri, Nobel Tıp Kitapevi Gürsoy E (Çeviri Ed.) Liderlik ve Hemşirelik Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara Nobel Tıp Kitabevi, 2020
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11515
Tartışma155
Takım/Grup Çalışması11010
Toplantı Başkanlığı Yapma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Sözlü Sınav11010
Performans11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1243322321344332
ÖÇ2343333321344443
ÖÇ3343333322344433
ÖÇ4343333322344433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr