Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110080102SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRMESeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, sağlığı etkileyen koşulları değerlendirmesini, insan yaşamında sağlığı koruma ve geliştirmenin önemini kavraması, sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin sorumluluklarını öğrenmesini amaçlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Büyüme ve gelişme dönemlerini tanır
2Her bir gelişim döneminde yaygın olarak görülen sağlık sorunlarını tanır
3Birey ve ailelerin sağlık durumundaki değişimleri tanır
4Sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin rollerini açıklar
5Sağlıkla ilgili modelleri tanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
aşam Boyu Sağlık ve Sağlığı Geliştirme dersi, büyüme ve gelişme sürecindeki insan ve insan gelişimi ile ilişkili teorilere, yaşam döngüsü boyunca büyüme-gelişme evrelerinin her bir aşamasında fiziksel, bilişsel, emosyonel, psiko-sosyal gelişimsel özelliklerin ve sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesine, yaşam boyunca sağlığın ve optimal iyilik halinin geliştirilmesine, her bir döneme özgü yaygın olarak görülen sağlık sorunlarının holistik bir yaklaşımla değerlendirilmesine ve problem çözme yöntemlerinin kullanılmasına odaklanır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlıkla ilgili kavramlar
2Sağlığın boyutları
3Yaşam Sürecindeki Birey ve Sağlık Yaşam Döngüsündeki Birey Ve Ailenin Sağlığını Geliştirme
4Sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin rolleri
5Sağlıklı yaşam biçimi davranışları
6Yaşam kalitesi
7Sağlıkla İlgili Modeller
8Sağlığın geliştirilmesi ile ilgili uygulamalar
9Sağlığı Geliştirme İlkeleri ve Stratejileri
10Yaşam Dönemlerinde sağlığı geliştirme
11Yaşam dönemleri ve sağlığı geliştirme
12Yaşamın İlk Evresi- Doğum, Doğum Sonrası Bakım, Aile Planlaması, Yenidoğanın değerlendirilmesi ve sağlığını geliştirme
13Büyüme ve Gelişmenin Temel İlkeleri, Bebeklik Döneminde Sağlığı Değerlendirme ve Geliştirme
14Oyun Çağın, Okul Çağı, Ergenlik Çağı sağlığı Değerlendirme Ve Geliştirme, Yetişkinlik , Yaşlılık Dönemi sağlığı Değerlendirme Ve Geliştirme,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erci, B. Halk Sağlığı Hemşireliği, 2016 Yılmaz, M. Evde Bakım Hemşireliği , 2019 Stanhope, M., Lancaster, J. (1996). Community Health Nursing, Process and Practice for Promoting Health. The C.V.Mosby Company, St.Louis.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım188
Soru-Yanıt11010
Takım/Grup Çalışması11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Sözlü Sınav11010
Performans11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1332233341333332
ÖÇ2333333341333333
ÖÇ3333333343334333
ÖÇ4334344342343433
ÖÇ5334344342343433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr