Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110070110SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİKSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, • Sağlık turizmini, sağlık turizmi kurumlarını, tıbbi ve termal tedavi açısından ülkemizin sahip olduğu kaynakları, tıbbi ve termal tedavi amaçlı turistlerin haklarını, sağlık turizmi kapsamında turistlerin ve işletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini bilmelerini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık turizmi hakkında bilgi verir
2Sağlık turizmi ile ilgili kavramları, özelliklerini ve türlerini açıklar.
3Sağlık turizminin gelişimini ve gelişim nedenlerini ifade eder.
4Sağlık turizmi sektörü ve yapılan düzenlemelerini tartışır.
5Türkiye’de ve dünyadaki sağlık turizmini analiz edip değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Sağlık Turizmi ve Kavramlar • Dünyada Sağlık Turizmi • Türkiye'de Sağlık Turizmi • Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmiyle İlgili Yapılmış Araştırmalar • Termal Turizm • Medikal Turizm • Yaşlı Turizmi • Engelli Turizmi • Termal Turizmin Sağlık Turizmindeki Yeri ve Önemi • Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik ve Risk • Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular • Sağlık Turizminde Kültürlerarası Hemşirelik • Sağlık Turizminde Otel Hemşireliği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık Turizmi ve Kavramlar
2Dünyada Sağlık Turizmi
3Türkiye'de Sağlık Turizmi
4Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmiyle İlgili Yapılmış Araştırmalar
5Termal Turizm
6Medikal Turizm
7Yaşlı Turizmi
8Engelli Turizmi
9Termal Turizmin Sağlık Turizmindeki Yeri ve Önemi
10Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik ve Risk
11Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular
12Sağlık Turizminde Kültürlerarası Hemşirelik
13Sağlık Turizminde Otel Hemşireliği
14Dersin Değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Güler, Ç., Akın, L. (2015) Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 3. Baskı. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Basımevi. 2. Koyunoğlu, S. (2003) Turist Sağlığı: Turizm Sigortası Ve Tüketicinin Korunması. Ankara. Detay Yayıncılık. 3. İncekara, A. (1996) Sağlık Turizminde Jeo-Termal Kaynaklar. İstanbul. İto Yayını. 4. Tengilimoğlu, D. (2017) Sağlık Turizmi. Ankara. Siyasal Kitabevi. 5. Çelik, S., Yalçın, B. (2018) Termal Turizm ve İşletmeciliği. Ankara. Detay Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma11515
Soru-Yanıt11010
Takım/Grup Çalışması11515
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444455553333
ÖÇ2355554443333344
ÖÇ3555544333454555
ÖÇ4533344444455555
ÖÇ5544455555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr