Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110070109ENGELLİLİK VE HEMŞİRELİKSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Engelli birey ve ailenin sorunlarını anlama, engel gruplarını tanıma, engelliliğin birey ve aile üzerine etkisi bilme ve iletişim kurma ile ilgili güncel bilgi ve beceri kazanmayı hedefler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Engellilikle ilgili genel bilgileri edinerek ve bu konudaki temel kavramları bilme,
2Engelliliğin uluslararası belgelerde, ulusal mevzuatta nasıl tanımlandığını ve engelliliğin kuramsal tanımlarını öğrenme,
3Engelliliğin türlerini bilme,
4Engelliliğe sebep olan doğum öncesi, sırası ve sonrası nedenleri bilme,
5Engellilerin Karşılaştıkları Sorunları bilme ve anlayabilme,
6Engelli Haklarını bilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Engellilik nedenleri, engel grupları, engelli bireyin sorunları, engelliliğin birey ve aile üzerine etkisi, engelli birey hakları ve ilgili hizmetler hakkında bilgiler bu dersin içeriğinde yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş ve tanıtım
2Engelliliğin Çeşitli Tanımları ve Kavramlar
3Engellilik Nedenleri
4Engel Grupları-1
5Engel Grupları-2
6Engel Grupları-3
7ara sınav
8Engelli Birey Hakları ve İlgili Hizmetler
9Engelli Bireyin Sorunları
10Engelliliğin Birey ve Aile Üzerine Etkisi
11Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Uyum Süreçleri
12Engelliliğe Yönelik Toplum Temelli Rehabilitasyon ve Engelliliği Açıklayan Modeller
13Engelli Birey ve Ailesi ile İletişim
14final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arıkan, Ç. (2002). “Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1, s.21-25, Ankara: Türkiye Körler Federasyonu Yayını. Aykara, A. (2009). Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan Bedensel Engelli Öğrencilerin Sosyal Uyum Konusunda Yaşadıkları Güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Bakırcı, R. (2009). Milli Kütüphane’de Görme Engellilere Sunulan Hizmetler ve Gelişmeler. Bilgi Dünyası Dergisi, 10 (1), s. 136-142 Burcu, E. (2007). Türkiye’de Özürlü Birey Olmak. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Demirci, E. (2000). Görme Engellilerin Toplumla Sağlıksız İlişkileri. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 18. Duyan, V. (2004). Sosyal Hizmet ve Çocuk Hakları. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Yayınevi Erkan, G. (2003). Özürlülerle Sosyal Hizmet Uygulamaları. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4), s. 34-38. Erkan, G. (2004). Özürlülüğe İlişkin Modeller ve Sosyal Hizmet Uygulamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 15 (2), s. 31-38
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12112
Tartışma818
Örnek Vaka İncelemesi428
Rapor Hazırlama248
Rapor Sunma224
Rol Oynama / Dramatize Etme155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma6212
Rapor2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1532544542344442
ÖÇ2443544542343543
ÖÇ3543544542343544
ÖÇ4552543542344544
ÖÇ5454453542354544
ÖÇ6554445542354533
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr