Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110070107KARİYER DANIŞMANLIĞISeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Derse katılanların farklı yaş gruplarındaki bireylere meslek seçimi, kariyer planlama ve kariyer geliştirmeye yönelik kariyer psikolojik danışmanlığı verebilme konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Fuat KAHRAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Kariyer danışmanlığı alanında yapılan en son araştırmaları takip edebilme;
2Kariyer danışmanlığı yaklaşımlarının eleştirisi;
3Kariyer planlama ilkelerini uygulayabilme ;
4Kariyer danışmanlığı teknikleri uygulayabilme
5Kariyer danışmanlığı hakkında bilgi edinme yollarını bilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
1.Mesleki Gelişim ve Kişilik Kuramları 2. İnsan kaynakları planlaması ve Kariyer geliştirme 3.Kariyer danışmanı yeterlikleri 4.Kariyer danışmanı yetiştirme, yetkinliklerin ülkeler arası karşılaştırması Avrupa Birliği ülkeleri, A.B.D. ve Avustralya 5.Kariyer psikolojik danışmanlığının ülkemizdeki durumu 6.Kariyer danışmanlığı yaklaşımları ve çok-kültürlülük 7.Kariyer planlama ilkeleri 8.Kariyer danışma sürecinde teknikler ve eleştirisi 9.Kariyer danışmanlığında kullanılan ölçüm araçları ve kullanımı hakkında eleştiriler 10.Kariyer danışmanlığında bilgisayar destekli programlar 11.Yükseköğretimde kariyer danışmanlığı 12.Kurumsal temelde kariyer danışmanlığı ve kariyer yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mesleki Gelişim ve Kişilik KuramlarıyokYOK
2İnsan kaynakları planlaması ve Kariyer geliştirmeYOKYOK
3Kariyer danışmanı yeterlikleriYOKYOK
4Kariyer danışmanı yetiştirme, yetkinliklerin ülkeler arası karşılaştırması Avrupa Birliği ülkeleri, A.B.D. ve AvustralyaYOKYOK
5Kariyer psikolojik danışmanlığının ülkemizdeki durumuYOKYOK
6Kariyer danışmanlığı yaklaşımları ve çok-kültürlülükYOKYOK
7Kariyer planlama ilkeleriYOKYOK
8Kariyer danışma sürecinde teknikler ve eleştirisiYOKYOK
9Kariyer danışmanlığında kullanılan ölçüm araçları ve kullanımı hakkında eleştirilerYOKYOK
10Kariyer danışmanlığında bilgisayar destekli programlarYOKYOK
11Yükseköğretimde kariyer danışmanlığıYOKYOK
12Kurumsal temelde kariyer danışmanlığı ve kariyer yönetimiYOKYOK
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Niles, Spenser, G. & Bowlsbey, Joann Harris (2013) 21 yüzyılda kariyer gelişimi Müdahaleleri (Çev. Editörü: Fidan Korkut-Owen) Nobel yayınları. Yeşilyaprak, Binnur (ed.)(2012). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Ankara: Pegem Yayınları. Özyürek, Ragıp. (2013). Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Kuramları Çocuk ve Ergenler için Kariyer Rehberliği Uygulamaları. Nobel Yayınları. Kapes, Jerome, Whitfield, E. (editors).(2001) A Conuselors Guide to Career Assessement Instruments. National Career Development Association. 4th ed. USA. Kuzgun, Y. ve Bacanlı, F. (ed) (2011). Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan ölçme araçları ve programlar dizisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Erkan, S. (2006). Örnek grup rehberliği etkinlikleri Ankara: Pegem Yayınları. Erkan, S. ve Kaya, A. (2004; 2005). Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları I ve II. Ankara: Pegem Yayınları. Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı: Kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özgüven, İ.E. (1992). Hacettepe kişilik envanteri. Ankara: PDREM Yayınları. Özgüven, İ.E. (1998). Bireyi tanıma teknikleri. Ankara: PDREM Yayınları. Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları. Yeşilyaprak, B. (ed) (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Problem Çözümü10110
Tartışma515
Soru-Yanıt111
Takım/Grup Çalışması515
Gözlem10110
Gösterme10110
Rapor Sunma111
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma326
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2444444444443443
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ4444334443444444
ÖÇ5534434233333443
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr