Ders Öğretim Planı
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
20110070103KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİElective473
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler, fiziksel (tıbbi) hastalığı nedeniyle başvuran hastaların ve ailelerinin sağlığını geliştirebilmekte, primer korumadan rehabilitasyona kadar uzanan yelpazade ortaya çıkan bilişsel, psikolojik, davranışsal tepkilerini, psikososyal sorunlarını tanımlayabileceklerdir. Böylece, hastanın hemşiresine danışmanlık yapan, eğitmen rolünde hemşirelerin psikososyal tanılama, bakım ve iş stresi konusunda eğitimlerini sağlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1fiziksel hastalığı nedeniyle hastaneye başvuran (yatan ya da ayaktan) hastaların ve ailesinin psikososyal tanılamasını yapabilecektir.
2fiziksel yakınması ya da hastalığı olan bireyin fiziksel durumu ile ruhsal durumu arasındaki etkileşimi açıklayabilecektir.
3direkt veya indirekt psikososyal bakım girişimlerini planlayabilecektir.
4hasta ve ailelerine hastalık sürecindeki problemlerle baş etme yollarını geliştirme yöntemlerini açıklayabilecektir.
5hemşirelerin mesleki, kişisel benlik saygılarını, girişimciliğini artırmak için gerekli terapötik grup çalışmalarını sıralayabilecektir.
Mode of Delivery
Birinci Öğretim
Prerequisites and co-requisities
yok
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
1-Dersin tanıtımı 2-Konsültasyon liyezon hemşireliği ve temel kavramlar, önemi ve tarihçesi 3-Temel iletişim becerileri görüşme teknikleri, Biyopsikosoyal tanılamaya giriş 4-Biyopsikososyal tanılama 5-Fiziksel hastalıklara uyum, uyum süreci, hastalığa tepkiler, hastalıklarda baş etme 6-Kriz Yönetimi 7- vize 8- Fiziksel hastalıklarda sık görülen psikiyatrik sorunlar (anksiyete, depresyon, deliryum) ve hemşirelik yaklaşımları 9- Onkoloji hastaları ve ailelerine yönelik hemşirelik yaklaşımları 10-Ölmek üzere olan hasta ve ailesine yaklaşım 11- Alanlara özgü sık görülen psikiyatrik problemler ve hemşirelik yaklaşımları 12-Alanlara özgü sık görülen psikiyatrik problemler ve hemşirelik yaklaşımları 13- Hemşireleri destekleme ve güçlendirme (tükenmişlik, merhamet yorgunluğu, mobbing) 14-final
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Dersin tanıtımıyokyok
2Konsültasyon liyezon hemşireliği ve temel kavramlar, önemi ve tarihçesiyokyok
3Temel iletişim becerileri görüşme teknikleri, Biyopsikosoyal tanılamaya girişyokyok
4Biyopsikososyal tanılamayokyok
5Fiziksel hastalıklara uyum, uyum süreci, hastalığa tepkiler, hastalıklarda baş etmeyokyok
6Kriz Yönetimiyokyok
7vizeyokyok
8Fiziksel hastalıklarda sık görülen psikiyatrik sorunlar (anksiyete, depresyon, deliryum) ve hemşirelik yaklaşımlarıyokyok
9Onkoloji hastaları ve ailelerine yönelik hemşirelik yaklaşımlarıyokyok
10Ölmek üzere olan hasta ve ailesine yaklaşımyokyok
11Alanlara özgü sık görülen psikiyatrik problemler ve hemşirelik yaklaşımlarıyokyok
12Alanlara özgü sık görülen psikiyatrik problemler ve hemşirelik yaklaşımlarıyokyok
13Hemşireleri destekleme ve güçlendirme (tükenmişlik, merhamet yorgunluğu, mobbing)yokyok
14finalyokyok
Recommended or Required Reading
H. DURMAZ And O. SEVCAN ORAK, "Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği (KLPH)," In Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği , Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2016.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Ara Sınav1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
SUM100
Language of Instruction
Türkçe
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11414
Tartışma111
Takım/Grup Çalışması11414
Örnek Vaka İncelemesi11414
Beyin Fırtınası11414
Bireysel Çalışma11414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Ev Ödevi11414
TOTAL WORKLOAD (hours)101
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
LO1555555555555555
LO2555555555555555
LO3555555555555555
LO4555555555555555
LO5555555555555555
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr