Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110060110GERİATRİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerin bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olma, yaşlıdaki sorunları saptayabilme, uygun girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak ve geriatri alandaki ilerlemeler konusunda bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Geriatrik bireye ilişkin gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanabilmek
2Geriatri hemşireliğine ilişkin temel kavramları bilme
3Yaşlı bireyin bakımı ile ilgili temel ve güncel bilgiyi kavrayabilme
4Geriatri konusunda sahip olduğu teorik bilgiyi, yaşlı bireyin bakımına aktarabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Yaşlılık ,sağlıklı yaşlanma, yaşlılıktan birincil, ikincil, üçüncül korunma ve yaşlı bakımı hizmetlerinin güncel uygulamalarının öğrenilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yaşlılık tanımı ve önemi
2Geriatri Hemşireliği
3Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler
4Yaşlılarda Ağrı ve Hemşirelik Yönetimi
5Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar ve Yönetimi
6Yaşlılarda İlaç Yönetimi
7Yaşlılarda Beslenme ve Egzersiz
8Yaşlılarda Uyku Sorunları ve Hemşirelik Yönetimi
9Yaşlılarda İnkontinans ve Hemşirelik Yönetimi
10Yaşlılarda Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yönetimi
11Yaşlılara Bakım Verenlerin Sorunları
12Yaşlı İstismarı ve İhmali
13Yaşlılık ve Etik
14Türkiye ve Dünyada yaşlı bakım hizmeti veren kurumlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karadakovan A. Yaşlı Sağlığı ve Bakım. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2014. Karadakovan A. (Çeviri Editörü) Yaşlı Bakımı Hemşireliği. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015. Erol Ö, Fındık Ü.Y, Özcan Ş, Şelimen D. Ve ark. Geriatrik Hasta Ve Hemşirelik Bakımı, Alter Yayıncılık, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11010
Takım/Grup Çalışması177
Örnek Vaka İncelemesi155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Performans11515
Sözlü Sınav11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1323333231232232
ÖÇ2334433231332232
ÖÇ3334333331332232
ÖÇ4344433331332332
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr