Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110060106OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çocukluk dönemlerine göre büyüme-gelişmenin takip edilmesini, okul sağlığı hizmetleri kapsamında; hemşirelik problem çözme basamaklarının hasta / sağlıklı çocuk ve ailelerinin bakımında etkin bir şekilde kullanabilmesini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Okul Sağlığı Hizmetlerinin temel ilkelerini ve önemini kavramak
2Okul Hemşireliği Uygulama Standartlarını kavramak
3Okul Hemşireliği Rollerini Bilmek
4Okulda verilen sağlık hizmetlerini bilmek
5Ekip anlayışı içinde okul çocuğunu aile ve çevresi ile bir bütün olarak değerlendirmek
6Sağlıklı okul çevresi çalışmalarını öğrenerek çocuk sağlığını bozan, sık karşılaşılan sorunların önlenmesinin önemini kavramak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Okul sağlığı hizmetleri 5-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlere, öğretmenlere ve diğer çalışanlara yöneliktir. Okul toplumunun sağlık durumunu/ problemlerini tanımlamak; sağlığı geliştiren programlar düzenlemek; bağışıklama ve bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek; engelli ve kronik hastalığı olan çocukların sağlık bakımını yönetmek; ani yaralanma ve hastalanma durumunda ilkyardım hizmetlerini vermek; okul çevre sağlığını geliştirmek amacıyla düzenlenmiş faaliyetler bütünüdür. Bu kapsamda, okul hemşireleri önemli sorumluluklar üstlenen, alanında yetişmiş temel sağlık insan gücü olarak hizmet eder.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Okul Sağlığı Hizmetlerinin Tanımı ve Önemi
2Dünyada ve Türkiyede Okul Sağlığının Tarihsel Gelişimi
3Okul Sağlığı Ekibi
4Okul Hemşiresi Uygulama Standartları
5Okul Hemşiresi Rolleri
6Okulda Sağlık Hizmetleri, Okula Kabul Muayenesi, Periyodik Fizik Muayeneler
7aramalar ( Görüşme, Boy-Ağırlık, İşitme, Görme, Skolyoz, Parazit)
8Okul Sağlığı Hizmetlerinde İhtiyaçların saptanması
9Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
10Kronik Hastaların İzlemi • Özürlü/Sakat Çocuğun İzlemi
11Okul Ruh Sağlığı Hizmetleri • Okulda Afet Planı
12Okulda Sağlık Eğitimi Sağlıklı Okul Çevresi Çalışmaları
13Okul çocuklarında Allerji Astım Hiperaktivite ve dikkat eksikliği Otizm Diyabet Beslenme sorunları Enürezis
14İlkyardım ve kazalardan korunma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erefe, Bayık, Bahar, Özsoy, Türkistanlı, Uysal, Uğurlu. Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları, Ege Üniv. Yayını, İzmir, 2000. GÖZÜM S. 2020.Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi. Vize Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Staj Uygulaması Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz111
Tartışma177
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Sözlü Sınav11010
Performans12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1323333332233323
ÖÇ2333344332343344
ÖÇ3443344442444444
ÖÇ4444444442444444
ÖÇ5444444442444444
ÖÇ6444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr