Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110050113SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİKSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrenciye sağlık politikalarını incelemede ve birer sağlık profesyonelleri olarak sağlık politikalarını etkilemede teorik bir çerçeve sağlamayı, öğrencinin sağlık bakım sunum sistemlerini, sağlık hizmetlerinin sunumunda değişiklere neden olan sağlık politika ve ilkelerini anlamasına ve bu konulara ilişkin derinlemesine bir görüş kazanmasına yardım etmeyi, ülke genelinde özellikle sağlık bakım hizmetlerine gereksinim duyan ve bu hizmetlere ulaşmada güçlükleri olan gruplar ve bu grupların sağlık sorunlarının çözümüne yönelik geliştirilen politikaları etkileme stratejileri tartışmayı, kurumsal ve ülke düzeyinde politika geliştirme becerileri kazandırmayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İŞCİ
Öğrenme Çıktıları
1Politika ve sağlıkla ilgili temel kavramları açıklayabilir
2Türkiye'deki sağlık politikaları ve sağlık sisteminin tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklayabilir
3Dünya örnekleri üzerinden sağlık sistemlerinin temel özelliklerini açıklar
4Sağlık politikalarını etkileyen faktörleri ve bunlarla sağlık sistemi arasındaki ilişkiyi açıklar
5Mevcut yasa ve politikaların hemşireliğe yansıması ile ilgili tartışma ve değerlendirme yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu ders, sağlık politikaları ve hemşireliğin tarihsel, politik, ekonomik ve kültürel durumu, Türkiye?de sağlık bakım hizmetlerinin sunumu ve Türkiye?nin sağlık durumu, ülkedeki sağlık eşitsizliklerinin politik, ekonomik ve sosyal belirleyicileri, ülkedeki sağlık eşitsizliklerine yönelik politikalar, politika geliştirme ve politika analizi, ülke sağlık politikası ve sağlık güvencesi, uluslararası sağlık politikaları ve sağlık güvence sistemlerinin karşılaştırılması, kurumlarda politikalar, hemşireler için politikal eylem düzeyleri; kurumsal, ülke genelinde, mesleki örgütler, hemşireler için politikaları etkilemede sorumluluklar ve eylem stratejileri; savunuculuk, birlikte hareket etme, lobicilik, medyayı etkileme ve ülke sağlık hizmet politika problemleri ve çözümlerini içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık Politikalarına Giriş: Dersin Tanımı ve Temel Kavramlar
2Farklı Toplum Biçimlerinde Sağlık
3Türkiye'de ve Dünyada Sağlık
4Sağlık Politikalarının Tarihçesi ve Sağlık Politikalarının Gelişimi
5Sağlık Politikalarını Oluşturan ve Etkileyen Faktörler
6Türkiye'deki Mevcut Sağlık Politikaları (Sağlıkta Sosyalizasyon Öncesi Dönem)
7Türkiye'deki Mevcut Sağlık Politikaları (Sağlıkta Sosyalizasyon Dönemi)
8Türkiye'deki Mevcut Sağlık Politikaları (Sağlıkta Dönüşüm Programı)
9Türkiye'deki Mevcut Sağlık Politikaları (Aile Hekimliği Dönemi)
10Türkiye ile Bazı Ülkelerin Sağlık Politikalarının Karşılaştırılması
11Türkiye'de Sağlık ve Hemşirelik Alanını İlgilendiren Yasalar ve Yönetmelikler.
12Mevcut Politikalar ve Yasaların Hemşireliğe Yansımaları
13Sağlık Politikaları ve Mesleki Güç Oluşturmada Hemşirenin Sorumluluğu ve Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında Multidisipliner Yaklaşım
14Ülke sağlık hizmet politika problemleri ve çözümleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ülker S, Kocaman G, Özkan Ö. (2003). 12 Mayıs 2003 Dünya hemşireler günü özel baskı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği Yayını. ISBN: 975-92521-2-0, 2003. Leavitt KJ, Mason DJ. (2002) Policy and politics in nursing and health care .3th ed. Atabey S. (2012) Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikası, 1. basım, Gazi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma428
Soru-Yanıt224
Beyin Fırtınası5210
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Seminer122
Makale Kritik Etme155
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1334343322333332
ÖÇ2334444321333433
ÖÇ3334444322333433
ÖÇ4344334322333433
ÖÇ5343334322333433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr