Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110050112PALYATİF BAKIMSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Palyatif bakım sürecinde palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde fizyolojik, psikososyal ve spritüel sorunların tanınması ve bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Palyatif bakım kavramını, amacını, ilkelerini açıklayabilecektir.
2Palyatif bakımda, semptom kontrolüne yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayabilecektir.
3Palyatif süreçte hastada görülen semptomların yönetimi ile ilgili temel ilkeleri sıralayabilecektir.
4Palyatif ve yaşam sonu sürecinde hasta ve ailesinin yaşadığı psikososyal ve manevi sorunlara yönelik hemşirelik yaklaşımlarını kazanabilecektir.
5Palyatif bakım alan birey ve ailesinin gereksinimlerini belirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
ön koşulu olan ders yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Dersi alan öğrenci yara bakımını, ağrılı hastaya yaklaşımı, ameliyat öncesi ve sonrası bakımı, sıcak- soğuk uygulamaları öğrenir, klinikte yatan hasta için bakımı planlamayı, hemşirelik tanısı koymayı, girişimleri öğrenir ve uygular.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Palyatif Bakımın Amacı, Tanımı Ve İlkeleri, Ülkemizde Palyatif Bakım Ve Palyatif Bakım Hemşireliğin Durumuyokyok
2Dünyada ve Ülkemizde Palyatif Bakımyokyok
3Palyatif Bakımda Modelleryokyok
4Palyatif Bakımda Bütüncül Yaklaşım: Semptom Yönetimiyokyok
5Palyatif Bakımda Bütüncül Yaklaşım: Psikolojik Bakımyokyok
6Palyatif Bakımda Bütüncül Yaklaşım: Manevi Bakım/Kültürel Bakımyokyok
7Hasta Ve Ailesi İle İletişim Hastanın Psikosoyal Sorunları vizeyokyok
8Ölmek Üzere Olan Hastanın Bakımı, İyi Ölüm/ Huzurlu Ölüm Kavramı Ölüm Sırasında Ve Sonrasında Hastanın Bakımıyokyok
9Kayıp/Yas Ve Desteklemeyokyok
10Palyatif Bakımın Etik Ve Yasal Yönüyokyok
11Palyatif Bakımda İletişim
12Terminasyon (Grup Çalışması)yokyok
13Palyatif Bakım Hastasının Evde Bakımı Hastanın Evde Bakımında Yaşanan Sorunlar Aile Yüküyokyok
14finalyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uyar M, Köken İŞ. Ülkemizde palyatif bakımın güncel durumu, sorunlar ve öneriler. Çay Şenler F, editör. Onkolojide Palyatif Bakım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.11- 4.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma5210
Örnek Vaka İncelemesi5525
Makale Kritik Etme2510
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1334333422232333
ÖÇ2334343422244433
ÖÇ3434343432334433
ÖÇ4434343432334433
ÖÇ5543344333334535
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr