Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110050111HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin hasta ve çalışan güvenliği, tıbbi hatalar, hataların bildirimi ve önlenmesinin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve beceri kazanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Esma BAŞARAN ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1ÖÇ -1: Tıbbi hataların nedenlerini açıklayabilir ÖÇ - 2 : Tıbbi hataların bildirimi ve yönetimini açıklayabilir ÖÇ - 3 : Hasta güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeleri yorumlayabilir ÖÇ - 4 : Özel birimlerde hasta güvenlik önlemlerini açıklayabilir ÖÇ - 5 : İş sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden unsurları bilebilir ÖÇ - 6 : İş kazaları ve meslek hastalıklarını açıklayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Tıbbi hatalar, nedenleri ve araştırma sonuçları, Tıbbi hatalarda mesleki ve yasal sorumluluklar, Tıbbi hataların bildirimi ve yönetimi, Tıbbi müdahale hatalarının hukuki sonuçları: öğrenci hemşireler, Hasta güvenliği ve yasalarda yeri, Kalite ve risk yönetiminde hasta güvenliği, Özellikli birimlerde hasta güvenliği, İş sağlığı ve iş güvenliği tanımı, İş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimi, İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler, Enfeksiyon hatalarının önlenmesi, İlaç hatalarının önlenmesi, İnvazif/noninvazif girişimlerde hataların önlenmesi, Düşmelerin önlenmesi, İletişim hatalarının önlenmesi, Vaka Tartışması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hafta 1 Tıbbi hatalar, nedenleri ve araştırma sonuçları Hafta 2 Tıbbi hatalarda mesleki ve yasal sorumluluklar Tıbbi hataların bildirimi ve yönetimi, Hafta 3 Tıbbi müdahale hatalarının hukuki sonuçları: öğrenci hemşireler Hafta 4 Hasta güvenliği ve yasalarda yeri Hafta 5 Kalite ve risk yönetiminde hasta güvenliği Hafta 6 Özellikli birimlerde hasta güvenliği Hafta 7 İş sağlığı ve iş güvenliği tanımı İş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimi İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler Hafta 8 Enfeksiyon hatalarının önlenmesi Hafta 9 Ara Sınav Hafta 10 İlaç hatalarının önlenmesi Hafta 11 İnvazif/noninvazif girişimlerde hataların önlenmesi Hafta 12 Meslek Hastalıkları Hafta 13 Düşmelerin önlenmesi Hafta 14 İletişim hatalarının önlenmesi Hafta 15 Vaka Tartışması Hafta 16 Yıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öztürk, H., Kahriman, İ. 2016; Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, İstanbul. Alcan Z, Tekin DE, Civil SÖ. 2012; Hasta Güvenliği: Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı. Sağlıkta Kalite Standartları SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-01) 1. Revizyon - 2. Baskı, Ankara, Pozitif Matbaa, Mart 2016.(http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/3460,skshastanesetiv5r1pdf.pdf Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı (http://kalite.saglik.gov.tr/, http://kalite.saglik.gov.tr/TR,7107/yayinlar.html) Joint Commission International (http://www.jointcommissioninternational.org/) WHO (World Health Organization). (http://www.who.int) Polat O. 2019; Tıbbi Uygulama Hataları. 2. Baskı, Ankara, Seçkin, Sur H, Palteki T. (Ed). 2013. Hastane Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul, Nobel. Sur H. 2019; Hasta Güvenliği Yaklaşımları. İstanbul, Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav260
Takım/Grup Çalışması110
Alan Gezisi110
Beyin Fırtınası210
Ev Ödevi210
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı180
Proje Sunma120
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma11010
Soru-Yanıt11010
Takım/Grup Çalışması11010
Örnek Vaka İncelemesi11010
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1343443443434444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr