Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110050108KANITA DAYALI HEMŞİRELİKSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını ve sınıflamalarını kavrayarak kanıta dayalı hemşirelik bilgilerine ulaşmayı ve uygulama alanlarında kullanım esaslarını kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
11.Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını ve derecelerini tanımlayabilmesi
22.Uygulamada kullanılacak araştırma kanıtlarına hangi veri tabanlarından ulaşacağını bilmesi
3Kanıta dayalı hemşireliğin mesleğe/ uygulama alanına katkılarını açıklayabilmesi
4Kanıta dayalı hemşirelik uygulama süreci ve uygulamalardaki engelleri bilmesi
5Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının yaşama geçirilmesi için yapılması gerekenleri ifade edebilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Kanıt, Kanıta dayalı uygulama, Kanıta dayalı uygulamanın tarihsel gelişimi, nedenleri ve amaçları, Güvenilir kanıtların elde edilmesi, Kanıta dayalı uygulama sürecinin aşamaları ,Kanıt dayalı hemşirelik uygulamalarında engeller ve kolaylaştırıcılar, Kanıt düzeyi sınıflamaları, Ara Sınav, Kanıt dayalı uygulama kaynakları; sistematik inceleme, randomize kontrollü çalışma, vaka kontrollü çalışma ,Kanıta dayalı uygulama kaynakları; kohort çalışmaları, gözlem, Kanıtlara ulaşma yolları, Kanıta Dayalı Uygulama rehberleri, Kanıta Dayalı Uygulama hemşirelik merkezleri, internet kaynakları, Kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik, Kanıta dayalı uygulama örnekleri I, Kanıta dayalı uygulama örnekleri II, Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, Dersin tanıtımı, Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ile ilişkisinin kurulması, Derse Girişyokyok
2Kanıt, Kanıta dayalı uygulamayokyok
3Kanıta dayalı uygulamanın tarihsel gelişimi, nedenleri ve amaçlarıyokyok
4Güvenilir kanıtların elde edilmesiyokyok
5Kanıta dayalı uygulama sürecinin aşamalarıyokyok
6Kanıt dayalı hemşirelik uygulamalarında engeller ve kolaylaştırıcılaryokyok
7Kanıt düzeyi sınıflamalarıyokyok
8Kanıt dayalı uygulama kaynakları; sistematik inceleme, randomize kontrollü çalışma, vaka kontrollü çalışmayokyok
9Kanıta dayalı uygulama kaynakları; kohort çalışmaları, gözlemyokyok
10Kanıtlara ulaşma yolları, Kanıta Dayalı Uygulama rehberleri, Kanıta Dayalı Uygulama hemşirelik merkezleri, internet kaynaklarıyokyok
11Kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelikyokyok
12Kanıta dayalı uygulama örnekleri Iyokyok
13Kanıta dayalı uygulama örnekleri IIyokyok
14Dersin değerlendirilmesiyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kapucu S., Kahveci R.(Eds) (2017) Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları. Ankara: SAGE yayıncılık 2.EÖ Çopur, N Kuru, ÇC Seyman (2015). Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(2): 51-55 3.G Kocaman (2003). Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2: 61-69 4.E Şenyuva (2016). Hemşirelik eğitimi ve kanıta dayalı uygulamalar. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, ; 24(1): 59-65. 5.M Kara, K Babadağ (2003). Kanıta dayalı hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, (3)6: 96-104 6. Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, M.N. (2014). Hemşirelikte Araştırma Süreç Uygulama ve Kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 7. EM Yayla (2017) Mukozite Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14 (3): 223-227 8. MÇ Yılmaz (2007) Mukozit Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 4 (17): 241-246
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma11515
Soru-Yanıt111
Beyin Fırtınası11515
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333333334444444
ÖÇ2444444444443333
ÖÇ3333344444444444
ÖÇ4444444333334444
ÖÇ5444444444333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr