Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110050104CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIKSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, cinsel sağlık, üreme sağlığı, cinsiyet, toplumsal cinsiyet kavramları ve cinsel sağlığı etkileyebilecek faktörler konusunda gerekli bilgi, tutum ve becerileri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Kadın ve erkekte cinselliğin fizyolojisini bilir
2Cinsellik üzerinde etkili faktörleri tartışabilir.
3Cinsel sağlığın değerlendirilmesinde PLISSIT modelini kullanır
4Güvenli cinsellikle ilgili bakımı planlar ve uygular
5Cinsellikle ilgili risk değerlendirmesi yapar
6Cinsel danışmanlık için dayanak oluşturan hemşirelik rollerini tartışabilir ve Cinsel danışmanlık yapabilmek için hemşirenin sahip olması gereken temel nitelikleri bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Cinsellik kavramı, Evrensel Cinsel Değerler, Cinsel Haklar, Cinsel Kimlik Gelişimi, Cinsel Mitler ve Gerçekler, Cinsel Sağlık, Cinsel Tepki Siklusu ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Hastalık ve Hastaneye Yatmanın Cinsellik Üzerindeki Etkisi, Cinselliğin Değerlendirilmesi I, Cinselliğin Değerlendirilmesi II, Cinselliği Değerlendirme Modelleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Cinsellik ve Cinsel Sağlık: Tanımlar, Kavramlar, Cinsel Hak ve Özgürlükler
2Cinsel Eylem Fizyolojisi ve Cinsel Yanıtı Etkileyen Faktörler
3Neonatal ve Çocukluk Döneminde Cinsel Kimlik Gelişimi, Cinsel Kimlik Gelişimini Etkileyen Faktörler, Çocuk Cinselliği ve Cinsel Eğitim
4Cinsel Sapmalar, Cinsel İşlev Bozuklukları
5Cinsel Kimlik Bozuklukları
6Adölesan dönem ve Cinsellik, Gebelik ve Cinsellik
7Doğum sonu dönem ve Cinsellik, Klimakterik dönem ve Cinsellik
8arasınav
9Cinsel Sağlığı Tehdit Eden Bulaşıcı Hastalıklar
10İnfertil Çiftlerde Cinsel İşlev Bozuklukları, Jinekolojik Kanserli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları
11Cinselliğe Yönelik İnanç, Tutum, Değerler ve Mitler
12Üriner İnkontinans ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Engelli Bireylerde Cinsel İşlev Bozuklukları
13Diyabetik Bireylerde Cinsel İşlev Bozuklukları, Diyaliz Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları
14Cinsel Sağlığın Değerlendirilmesi ve model kullanımı, Hemşirelik Sürecinde Cinsel Sorunlara Yaklaşım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders sunuları  Büyükkayacı Duman N. (2019). Cinsel Sağlık. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul  Eker E., Şimşek F. Erkeklerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı açısından sağlıklı yaşlanma. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 2007.  Çok F., Kutlu Ö.(2012). Ergenlerin Cinsel Eğitimi. Pagem Akademi.  Taşkın L, (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş XIII. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara  Saygılı S. (2004). Yaşam ve Cinsellik · Ersanlı K., Kumcagöz H. (Cinsel Sağlık Eğitimi. Pagem Akademi  Arslan Özkan H (2019). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Akademisyen Kitabevi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım11414
Tartışma11010
Soru-Yanıt11010
Örnek Vaka İncelemesi11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma11010
Performans11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333333233333332
ÖÇ2322222222222222
ÖÇ3222222222222222
ÖÇ4333333333333333
ÖÇ5333333333333333
ÖÇ6333333333333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr