Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110040111FİZYOPATOLOJİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye, temel fizyopatolojik mekanizmaları öğretmek ve hastalık durumunda organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmaların neden-sonuç ilişkisini kavrama becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Normal hücre , organ ve sistem fonksiyonunu tanımlayabilme;
2Hücre organ ve sistem fonksiyonlarında oluşan fizyopatolojik mekanizmaları açıklayabilme;
3Hastalık durumunda ortaya çıkan belirti ve bulguların fizyopatolojisini kavrama;
4Hastalık durumunda ortaya çıkan belirti ve bulguların fizyopatolojisini analiz edebilme
5Hastalık durumunda ortaya çıkan belirti ve bulguları tanılama, laboratuvar sonuçları ile ilişkili fizyopatolojik mekanizmaları değerlendirebilme;
6Fizyopatoloji bilgisini hemşirelik bakım sürecinde kullanabilme;
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
1 Şok fizyopatolojisi ve vaka sunumu 2 Böbrek Hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumu 3 Kalp Hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumu 4 Solunum Hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumu 5 Endokrin Hastalıklar fizyopatolojisi ve vaka sunumu 6 Nörolojik hastalıklar fizyopatolojisi ve vaka sunumu 7 Kanser fizyopatolojisi ve vaka sunumu 8 Kan hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumu 9 Sindirim sistemi hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumu 10 Metabolizma Hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumu 11 Bağışıklık sistemi hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumu 12 Eklem ve bağ dokusu hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumu 13 Dermatolojik hastalıklar fizyopatolojisi ve vaka sunumu 14 Yaşlanma fizyolojisi ve vaka sunumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Şok fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
2Böbrek Hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
3Kalp Hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
4Solunum Hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
5Endokrin Hastalıklar fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
6Nörolojik hastalıklar fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
7Kanser fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
8Kan hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
9Sindirim sistemi hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
10Metabolizma Hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
11Bağışıklık sistemi hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
12Eklem ve bağ dokusu hastalıkları fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
13Dermatolojik hastalıklar fizyopatolojisi ve vaka sunumuyokyok
14Yaşlanma fizyolojisi ve vaka sunumuyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Porth MC. Pathophysiolog Concepts of Altered Health States, 5th Ed., Lippincott Comp., Philadelphia, 1998. Carrier-Kohlman V. Pathophysiological Phenomena in Nursing: Human Responses to Illness, 2nd ed., WB Saunders Company, Philadelphia, 2003. Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera IM. Medical- Surgical Nursing, Eight Edition, Mosby Company, USA, 2011. Black JM, Jacobs EM. Medical Surgical Nursing, 5th edition, Saunders Company, USA,1997. Amerikan Kanser Birliği, Hemşireler İçin Kanser El Kitabı Platin N., ve ark. (Çev eds.), T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Bşk., Ankara,1998. Guyton AC. Guyton Tıbbi Fizyoloji . Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ (Çev eds). Nobel Tıp Kitavbevl, İstanbul, 2007. Andreoli TE, Carpenter CJ. Cecil Essentials of Medicine Türkçe. Mıstık S (Çev ed). Nobel tıp Kitabevi, İstanbul, 2008. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem Ofset, Ankara, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rapor Sunma236
Makale Kritik Etme3412
Bireysel Çalışma5420
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
Rapor236
Performans339
Ev Ödevi3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333333333443333
ÖÇ2334333333333333
ÖÇ3333333333333333
ÖÇ4333333333333333
ÖÇ5444443444444434
ÖÇ6444444444344343
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr