Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110040109AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tedavisi cerrahi olarak planlan hastanın ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası hemşirelik bakım ve uygulamalarını öğretmektir. Ayrıca ameliyathanenin fiziksel yapı özellikleri, ameliyathanede trafik ve hareket, ameliyathanede kullanılan malzemeleri, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve asepsi ilkelerini benimsetmektir. Ameliyathane ekibinin görev ve sorumlulukları ile ekip içerisinde ameliyathane hemşiresinin rol ve görevlerini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1bilgi; • Ameliyathanenin tasarım ve fiziki özelliklerini ve alanları bilmesi • Ameliyathane hemşiresinin rol ve sorumluluklarını bilmesi • Ameliyat sonrası erken postoperatif dönemde operasyon ve anestezi tiplerine göre hasta bakımı planlayabilmesi
2Beceri; • Cerrahi asepsi kurallara göre yıkanıp giyinebilme • Ameliyat odasında steril malzeme ve bohça açabilme, malzemelerini hazırlayabilme • Ameliyat esnasında hemşirelik uygulamalarını yapabilme • Ameliyat sonrası malzemeleri sayıp, uygun koşullarda temizliğini ve sterilizasyonunu sağlayabilme
3Davranış; • Cerrahi birimde görev yapan sağlık profesyonellerinin sağlık ekibi içindeki yeri, ekiple olan ilişkileri, görev, yetki ve sorumluluklarına uygun davranış geliştirmesini sağlayabilmesi • Ameliyathane hemşireliğine ilişkin güncel tedavi yaklaşımlarını izleyebilme, bakım uygulamalarını bilme ve bakımına yansıtabilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Ameliyathanenin yapısı, kullanılan materyal ve cihazlar, hasta ve çalışan güvenliği, ameliyat öncesi, ameliyat içi ve ameliyat sonrası hasta bakım ve eğitimi, steril malzeme hazırlama ve kullanımını
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ameliyathane hemşireliği ve temel kavramlar
2Ameliyathanenin fiziki yapısı dizaynı ve ameliyathane alanları
3Ameliyathanede olması gereken malzemeler
4Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenlik önlemleri
5ameliyathanede sterilizasyon ameliyathanede enfeksiyon kontrolü
6Ameliyathane hemşiresinin ve personelinin görev yetki ve sorumlulukları
7ARA SINAV
8Ameliyathane talimat ve protokolleri
9Anestezi uygulamaları ve hemşirenin rolü
10Ameliyat öncesi hazırlık ve hasta eğitimi
11İntraoperatif ve postoperatif hasta bakımı
12Sütur atma teknikleri
13ameliyathanede yönetim ve organizasyon
14FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2009); Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Tıp /Adana2. Uçak H, (2009); ameliyathanede yönetim ve organizasyon – ameliyathane talimat ve protokolleri, ayrıntı basımevi/Ankara3. Erdil F, Özhan Elbaş N. (2001); cerrahi hastalıkları hemşireliği 4. Sabuncu N, Akça Ay F.(2010); klinik beceriler, Nobel tıp/İstanbul5. Alcan Z. Eren Tekin D. Özbucak Civil S. (2012) hasta güvenliği, Nobel tıp/İstanbul6. Erdemir F.(2005); hemşirelik tanıları el kitabı, Nobel tıp/istanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik3412
Takım/Grup Çalışması248
Gösterme4312
Örnek Vaka İncelemesi236
Beyin Fırtınası428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Sözlü Sınav428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555553552554553
ÖÇ2555553552554555
ÖÇ3545554552554555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr