Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110040106DİYABET HEMŞİRELİĞİSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye birinci, ikinci ve üçüncü korumayı esas alarak diyabetli bireyin yönetimi ve eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı ve diyabet hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası alandaki ilerlemeler konusunda görüş kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Diyabet hemşireliği ile ilgili temel kavramları bilir
2Diyabette korumanın ve erken tanının önemini kavrayabilir
3Etkili hemşirelik bakımı planlama, uygulama ve değerlendirebilir
4Diyabetli ve yakınlarının eğitimi için etkili yaklaşımları bilme ve eğitimi uygulayabilir
5Diyabet hemşireliğinin gelişiminde önemli olacak araştırmaların planlaması ve yürütülmesi konusunda yeterli bilgi ve görüşü kazanabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Diyabet hemşireliğinde temel kavramlar, diyabet hemşiresinin rol ve sorumlulukları ve ekip yaklaşımı, diyabetin epidemiyolojisi ve önemi, diyabette güncel tanı yaklaşımları, diyabet tedavisi; oral antidiabetik ilaçlar, diyabet tedavisi; insülin tedavisi ve uygulamaları, diyabette tıbbi beslenme tedavisi ve sağlıklı beslenme yaklaşımları, diyabette akut ve kronik komplikasyonlar ve hemşirelik bakımı, diyabetli hasta ve yakınlarının eğitimi, diyabette koruma stratejileri / ulusal ve uluslararası programları. 
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİNİN GENEL KAVRAM VE İLKELERİyokyok
2TIBBİ REHABİLİTASYONDA HASTA DEĞERLENDİRME SÜRECİyokyok
3PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYONyokyok
4PULMONER REHABİLİTASYONyokyok
5KARDİYAK REHABİLİTASYONyokyok
6NÖROLOJİK REHABİLİTASYONyokyok
7İNKONTİNANSLI HASTALARDA REHABİLİTASYONyokyok
8OMURİLİK YARALANMALARINDA REHABİLİTASYONyokyok
9ARTROPLASTİ REHABİLİTASYONUyokyok
10PEDİATRİK REHABİLİTASYONyokyok
11GERİATRİK REHABİLİTASYONyokyok
12AMPÜTASYONLU HASTA REHABİLİTASYONUyokyok
13REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ VE KÜLTÜREL BAKIMyokyok
14ETİK VE YASAL KONULARyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Erdogan S, Özcan Ş, et al. Diyabet Hemsireligi Temel Bilgiler, Ed.S.Erdogan, Yüce Yayınları, Istanbul, 2003. *International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 2003. • Funnel M, Ozcan S, et al. International Diabetes Federation. International Education Curriculum for Diabetes Health Care Professionals, Tay-Sas Matbaacılık, İstanbul, 2008 • Funnel M, Ozcan S, et al. International Standards for Diabetes Education, EOS Ajans, İstanbul, 2009. Yilmaz T, Özcan Ş, Olgun N, et al. GAPDIAB Project as a Model Ed: T.Yılmaz, Printed by Gri Tasarim, Istanbul, 2003, p.45-51. • Satman İ, Yılmaz MT, Şengül AM et.al. TURDEP Çalışması: Türkiye’de Diyabet Prevalansı ve Diyabet Gelişmesine Etkili Faktörler. Endokrinoloji Forumu Türkiye Diabet ve Obezite Epidemiyolojisi 2004. 1: 56-64. [Turkish diabetes prevelance study] • Diyabet tanı ve tedavi rehberi, 2011, Eos ajans, İstanbul.• http://www.tdhd.org/• http://www.idf.org/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma11515
Soru-Yanıt11515
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333333344444444
ÖÇ2444444444433333
ÖÇ3333333333444444
ÖÇ4444444444444333
ÖÇ5444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr