Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110040105DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMASeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciler kişilerarası ilişkiler ve iletişim olgusunun, insan yaşamındaki belirleyici rolünün önemini öğrenir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1İnsanlar arası ilişkilerin tanımını ve sınıflandırılmasını öğrenir.
2Gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.
3Kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlamayı ve kendini açmayı öğrenir.
4Etkili iletişim becerilerini kazanır.
5Kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkilerini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İletişim kavramı
2Konuşma becerisi
3Konuşmanın zihinsel unsurları
4Konuşmanın fiziksel unsurları
5Diyafram çalışmaları
6Gevşeme çalışmaları
7Nefes eğitimi
8Ara Sınav
9Vurgu
10Tonlama
11Boğumlama
12Durak
13Beden dili
14Hitabet türleri
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım414
Problem Çözümü4312
Gözlem428
Rapor Sunma326
Proje Sunma313
Seminer326
Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Okuma428
Performans428
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2444444444444444
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ4444444444444444
ÖÇ5444444444444434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr