Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110040104ENGELLİ BİREY VE AİLEYE YAKLAŞIMSeçmeli243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerinin bu alanda çalışmalarını yürütürken bakım verici, eğitici, karar verici, danışman, savunucu, gibi birçok rolünü ve bağımsız işlevlerini kullanarak engelli birey ve ailesinin içinde bulunduğu süreci bilerek aileye yönelik bakımı planlayıp uygulayabilmeleri
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
...
Öğrenme Çıktıları
1Engelli birey ve ailesinin gereksinimlerini kavrayabilir.
2Engelli birey ve ailesinin bakımını sürdürürken mesleki rol ve işlevlerini yerine getirebilir.
3Engelli ile ilgili tanımlamaları sıralayabilir.
4Engelli birey ve ailenin topluma uyum sürecini kolaylaştıran kaynaklara ulaşılabilirliği sağlayabilir.
5Engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarla çalışmaya gönüllü olabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Engelilik Kavramına Giriş,Dünya’da ve Türkiye’de Engelli Profili ,Toplum Engelliği Nasıl Anlıyor?, Tutum, Tutumun Oluşumunu ve Değişimini Açıklayan Kuramsal Çerçeve,Tutum Değiştirme Teknikleri, Engelli Bireylerde Cinsel Sağlık, Türkiye’de Engelli İstihdamı, İşverenlerin Engelli İstihdamına Yaklaşımı, Engelli Bir Bireye Sahip Olma, Engelli Bireyin Varlığının Aile İçi Dinamiklere Etkisi, Engelli Bireyin Evde Bakımının Manevi Boyutu, Engellilikte Ergoterapi, Engelli Çocuğun Okullaşma Durumu ve Özellikleri, Sağlık Gereksinimleri, Engelli Çocuğun Karşılaştığı Sorular ve Okul Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları, Engelli Birey ve Çocukta Spor, Engelli Birey ve Çocukta Riskli Davranışlar (Sigara, Alkol, Kötü Alışkanlıklar, Şiddet), Engelli Çocuklarda Akut ve Kronik Sorunlar, Güvenli Çevre, Engelli Bireyde, Çocukta ve Adölesanda Beslenme Bozuklukları, Yetersiz Fiziksel Aktivite Engelli Bireyin ve Çocuğun Rehabilitasyonu ve Engelliliğin Önlenebilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanımlar ve terminoloji
2Dünyada ve Türkiye’de engellilik
3Tutum, Tutumun Oluşumunu ve Değişimini Açıklayan Kuramsal Çerçeve,
4Engelli Bireylerde Cinsel Sağlık,
5Türkiye’de Engelli İstihdamı, İşverenlerin Engelli İstihdamına Yaklaşımı
6Engelli Bir Bireye Sahip Olma, Engelli Bireyin Varlığının Aile İçi Dinamiklere Etkisi
7Engelli Bireyin Evde Bakımının Manevi Boyutu
8arasınav
9Engellilikte Ergoterapi
10Engelli Çocuğun Okullaşma Durumu ve Özellikleri
11Engelli Çocuğun Karşılaştığı Sorular ve Okul Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları
12Engelli Bireyde, Çocukta ve Adölesanda Beslenme Bozuklukları
13Engelli Çocuklarda Akut ve Kronik Sorunlar
14Yetersiz Fiziksel Aktivite Engelli Bireyin ve Çocuğun Rehabilitasyonu ve Engelliliğin Önlenebilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Behrman R E, Kliegman R M (2003) Nelson Essentials of Pediatrics, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 2. Wong DL. (2003) “Family Centered Care of Toddler” in Nursing Care of Infants and Children, Mos , 7. Edition, pp:592-605. 3. Neyzi, O., Ertuğrul, T. (1993) Pediatri, Nobel Tıp Kitabevi, II. Baskı, Cilt 1 -2, İstanbul. 4. Kavaklı A (1995) Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Yüce Reklam Yayınevi Dağıtım, İstanbul. 5. Atay M (2005) Çocukluk Döneminde Gelişim, Kök yayıncılık, Ankara. 6. Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Basımevi, Genişletilmiş 9. Baskı, C: I, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı212
Soru-Yanıt11414
Gözlem11414
Bireysel Çalışma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma11414
Performans11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1545555555555555
ÖÇ2555444445555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr