Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030113TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİKSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerde, kültürlerarası farklılıklara duyarlı, hümanizma temelli değerler yaklaşımında entelektüel bir bakış açısı geliştirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hanım Duru YÜCE BAŞARAN
Öğrenme Çıktıları
1Kültürle ilgili terimlerin tanımlayabilme
2Kültürel farklılıkları yorumlayabilme
3Kültürün sağlık ve sağlık davranışlarına etkisini tanımlayabilme
4Hemşirelik bakımında kültürlerarası bakım becerilerini etkili kullanabilme
5Hemşirelik araştırmalarında kültürel yeterli yaklaşımlara başvurabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
ön koşulu olan ders yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
•Kültür, sağlık, hastalık, sağlık davranışı ilişkisi •Kültürlerarası farklılıklar •Kültürlerarası bakım ile ilgili modeller •Kültürel beceriler ve yeterlilikler •Kültürlerarası hemşirelik bakımı •Kültürlerarası hemşirelik eğitimi •Hemşirelik araştırmalarına kültürel yeterli yaklaşım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık ve kültür
2Hemşirelik ve kültür
3Kültürlerarası hemşirelik ve tarihsel gelişimi
4Kültürlerarası hemşirelikte temel kavramlar
5Kültürlerarası hemşirelik modelleri
6Kültürlerarası hemşirelikte etik
7Hemşirelik araştırmalarına kültürel yeterli yaklaşım
8Üreme sağlığı ve kültürlerarası yaklaşım
9Prenatal ve postnatal dönemde kültürlerarası yaklaşım
10İnfertilite ve kültürlerarası yaklaşım
11Çocuk bakımında ve hastalıklarında kültürlerarası yaklaşım
12Kronik hastalıklar ve bakımında kültürlerarası yaklaşım
13Psikiyatrik hastalıklar ve bakımında kültürlerarası yaklaşım
14Ağrıda kültürlerarası yaklaşım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Seviğ Ü., Tanrıverdi G. (2014). Kültürlerarası Hemşirelik, Akademi Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul. Leininger M., McFarland MR. (2002). Transcultural Nursing, Copyrighted Mterial, 3rd edition, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11515
Tartışma11010
Örnek Vaka İncelemesi11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Sözlü Sınav11010
Performans11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1334333333343333
ÖÇ2434333333333333
ÖÇ3434433333333333
ÖÇ4344433333333333
ÖÇ5443333343233333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr