Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030112İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, ilköğretim sisteminde girdi, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Yurttaşlık, demokrasi ve insan haklarına ilişkin temel kavramları kullanır.
2Demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı alışkanlık haline getirir.
3Anayasal haklarını kullanır.
4Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterir.
5Ülkemizdeki yönetim sistemiyle başka ülkelerdeki yönetim sistemlerini karşılaştırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar, insan hakları ve demokrasi düşüncesinin felsefi temelleri
2İnsan hakları ve demokrasinin tarihi gelişimi I- Hukuki ve Siyasi Gelişmeler
3İnsan hakları ve demokrasinin tarihi gelişimi II- Düşünürlerin Katkısı
4Demokrasi yaklaşımları
5İnsan hakları ve demokrasinin ülkemizdeki gelişimi
6İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
7İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
8İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlar ve faaliyetleri
9İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel sorunlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kepenekçi, Yasemin Karaman. (2008). Eğitimciler için İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayınevi. Uygun, Oktay. (2014). Demokrasi: Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar. (2. Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Gözlem5420
Rapor Hazırlama5315
Rapor Sunma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Okuma5315
Performans326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2444444444444444
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ4444444444444444
ÖÇ5444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr