Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030111REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, bireyin fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin uygulanabilmesi için gerekli olan teorik bilgi ve uygulama becerilerini kazanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİNİ ANLAYABİLMESİ
2TIBBİ REHABİLİTASYON SÜRECİNİ PLANLAYABİLMESİ
3ENGELLİ BİREYLERİN REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYABİLMESİ
4SİSTEMLERE YÖNELİK REHABİLİTASYONU PLANLAYABİLMESİ
5YAŞLILIK SÜRECİNİ ANLAYABİLMESİ
6PEDİATRİK REHABİLİTASYON SÜRECİNİ TANIMLAYABİLMESİ
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİNİN GENEL KAVRAM VE İLKELERİ,TIBBİ REHABİLİTASYONDA HASTA DEĞERLENDİRME SÜRECİ,PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON,PULMONER REHABİLİTASYON,KARDİYAK REHABİLİTASYON,NÖROLOJİK REHABİLİTASYON,İNKONTİNANSLI HASTALARDA REHABİLİTASYON,OMURİLİK YARALANMALARINDA REHABİLİTASYON,ARTROPLASTİ REHABİLİTASYONU,PEDİATRİK REHABİLİTASYON,GERİATRİK REHABİLİTASYON,AMPÜTASYONLU HASTA REHABİLİTASYONU,REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ VE KÜLTÜREL BAKIM,ETİK VE YASAL KONULAR.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİNİN GENEL KAVRAM VE İLKELERİyokyok
2TIBBİ REHABİLİTASYONDA HASTA DEĞERLENDİRME SÜRECİyokyok
3PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYONyokyok
4PULMONER REHABİLİTASYONyokyok
5KARDİYAK REHABİLİTASYONyokyok
6NÖROLOJİK REHABİLİTASYONyokyok
7İNKONTİNANSLI HASTALARDA REHABİLİTASYONyokyok
8OMURİLİK YARALANMALARINDA REHABİLİTASYONyokyok
9ARTROPLASTİ REHABİLİTASYONUyokyok
10PEDİATRİK REHABİLİTASYONyokyok
11GERİATRİK REHABİLİTASYONyokyok
12AMPÜTASYONLU HASTA REHABİLİTASYONUyokyok
13REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ VE KÜLTÜREL BAKIMyokyok
14ETİK VE YASAL KONULARyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
4.BIROL L. Hemşirelik süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım, genişletilmiş 5. baskı, izmir, 2004.1.Bar-Or O, Rowland TW. Physiologic and Perceptual Responses to Exercise in the Healthy Child. In: Pediatric Exercises Medicine from Physiologic Principles to Health Care Application. 1 edition, Human Kinetics Publishers, 2004; p. 3-321.2.Pryor J, Smith C. A framework for the role of registered nurses in the specialty practice of rehabilitation nursing in Australia. Journal of Advanced Nursing, 2002; 39(3):249-257.3.Wells M., Macbride S. Rehabılıtatıon and survıvorshıp. In: Nursıng Patients with Cancer Prıncıples and Practıce, 1. edition, 2006 Akdemir N, Akkuş Y. Rehabilitasyon ve hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006; 13(1).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma11515
Soru-Yanıt11515
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444443333344444
ÖÇ2333444443344444
ÖÇ3334444444443344
ÖÇ4444444444444444
ÖÇ5444444444443333
ÖÇ6333333333333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr