Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030109YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yoğun bakım hemşireliğine ilişkin bilgi, tutum ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Turgut ŞÖHRET
Öğrenme Çıktıları
1Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını açıklar.
2Yatağa bağımlı hastada gelişebilecek komplikasyonları açıklar.
3Sistemlere yönelik yoğun bakım gerektiren durumları açıklar.
4Yoğun bakımda ortaya çıkan acil durumlarda gerekli girişimleri uygular.
5Aseptik tekniği uygular.
6Yoğun bakım hastasını değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Yoğun Bakım Kavramı, Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ve Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı, Yoğun Bakım Ünitesinde Monitörizasyon, Yoğun Bakımda Sedasyon ve Analjezi Uygulamaları, Yoğun Bakım Ünitesine Özgü Enfeksiyonlar ve Önlenmesi, ventilatör ve ventilatördeki Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı, Temel EKG, Yoğun Bakım Ünitesinde Kardiyo-Vasküler Sisteme Yönelik Karşılaşılan Hastalıklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Multiple Organ Yetmezliği, Yoğun Bakımda Enteral ve Parenteral Beslenme, Yoğun Bakım Ünitesinde Boşaltım Sistemine Yönelik Karşılaşılan Hastalıklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Yoğun Bakım Ünitesinde Gastrointestinal Sisteme Yönelik Karşılaşılan Hastalıklar ve Hemşirelik Yaklaşımı ve Yoğun Bakım Ünitesinde Nörolojik Sisteme Yönelik Karşılaşılan Hastalıklar ve Hemşirelik Yaklaşımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, dersin amacı, hedefleri, beklentiler
2Yoğun bakım hemşireliğinin tarihçesi. Yoğun bakım ünitelerinin planlanması ve sınıflandırılması
3Yoğun bakım hemşiresinin rolleri, sorumlulukları
4Yoğun bakım ünitelerinde hemodinamik izlem
5Mekanik ventilasyon ve temel bakım ilkeleri ve mekanik Ventilasyondan Ayırma
6Yoğun bakım etiği ve yoğun bakımda etik sorunlar
7Yoğun bakımda beslenme
8Yoğun bakım hastalarında uyku bozuklukları
9Yoğun bakım hastasında temel bakım uygulamaları
10Yoğun bakım ünitelerinde hasta ve çalışan güvenliği
11Yoğun bakımda hasta ve yakını ile iletişim
12Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları
13Kan gazı yorumlama
14Yoğun Bakımda Sedasyon ve Analjezi Uygulamaları/Sık kullanılan İlaçlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyol, A. (2017). Yoğun Bakım Hemşireliği. İstanbul Kitabevleri. Çelik, S.(2014). Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. Öztürk, H., Kahriman, İ. (2016). Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevleri. Sezen A. Temiz G. (2014). Yoğun Bakım Hemşireliği. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. Küçükkardalı, Y. Terekeci, H. (2009). Yoğun Bakımda Yaşı Hasta Sorunları. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. Badır, A. Türkmen, E. (2002). Elektrokardiyografi. İstanbul: Sanerc Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım11010
Soru-Yanıt11010
Örnek Vaka İncelemesi155
Makale Kritik Etme155
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333333333333333
ÖÇ2444444444444444
ÖÇ3444444444444444
ÖÇ4444444444444444
ÖÇ5555555555555555
ÖÇ6555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr