Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030108AĞRI YÖNETİMİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hemşirelerin ağrının oluşum mekanizmasını, uygun değerlendirme yöntemlerini, ağrıda etik yaklaşımları anlamasını ve opioid kullanımı ile ilgili durumları düşünmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Eda GÜLBETEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Ağrının tanımını bilir.
2Ağrı yönetiminde farmakolojik ve non farmakolojik yöntemleri bilir.
3Ağrı yönetimini bilir.
4Ağrı ve doğasına ilişkin temel teorik kavramları kavrar.
5Ağrının bireyin genel sağlık durumuna etkilerini ve hastalıklarla ilişkisini tanımlayabilir.
6Ağrı çeşitlerini bilir, ağrılı birey ve ailesinine yönelik gerekli eğitimini planlar ve uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Ağrıda hemşirelik yaklaşımlarının önemi yer alır.
Dersin İçeriği
Ağrının tanımı, ağrının algılanması ve fizyolojisi, ağrıyı algılamayı etkileyen faktörler ve ağrı yönetimi hakkında bilgiler yer alır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ağrı konusuna giriş ve ağrının tanımıYokYok
2Tarihsel Süreçte Ağrı, Ağrı Algısı Ve Kontrolünü Etkileyen Faktörler Ağrı EpidemiyolojisiYokYok
3Ağrının algılanması ve fizyolojisiYokYok
4Ağrı teorileri ve ağrı sınıflamasıYokYok
5Ağrı algılamayı etkileyen faktörlerYokYok
6Ağrının değerlendirilmesiYokYok
7Ağrının SınıflandırılmasıYokYok
8Ara SınavYokYok
9Ağrının günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkileriYokYok
10Ağrı yönetiminde farmakolojik yaklaşımlarYokYok
11Ağrı yönetiminde non-farmakolojik yaklaşımlarYokYok
12Ameliyat sonrası dönem ağrı yönetimiYokYok
13Kanserli hastada ağrı yönetimiYokYok
14Hemşirelikte Ağrı YönetimiYokYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eti Aslan F. Ağrı Doğası ve Kontrolü.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım11414
Tartışma11414
Soru-Yanıt11414
Örnek Vaka İncelemesi11414
Beyin Fırtınası11010
Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1532352211222552
ÖÇ2544555452354554
ÖÇ3534354352253552
ÖÇ4542453252334552
ÖÇ5543453452554552
ÖÇ6543454452555553
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr