Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030107ATILGANLIK EĞİTİMİ VE ÇATIŞMA YÖNETİMİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin çatışma yönetme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Dersin kapsamında, kişilerarası çatışmaların tanımı, türleri, nedenleri ve çatışmaları etkili bir şekilde yönetebilmek için gereken iletişim becerileri yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Kişilerarası çatışmaların tanımını yapar.
2Çatışma türlerini ve nedenleri açıklayabilir.
3Çatışmaları etkili bir şekilde yönetebilmek için gereken iletişim becerilerini kullanabilir.
4Atılganlık kavramının tanımını yapar.
5Atılganlık için iletişim becerilerini kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Atılganlık Kavramı ve Tarihi Süreç, Davranış Tipleri Pasif, Saldırgan, Manipülavive ve Atılgan, Geri Bildirim verme, Geri Bildirim Alma, Hayır Diyebilme, İstekte Bulunma, Atılganlık ve Bilişsel Çarpıtmalar, Öfke İle Baş Etme ve Atılganlık, Çatışma Çözme ve Atılganlık, Liderlik ve Atılganlık, Hemşirelik ve Atılganlık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çatışmanın ve Atılganlığın Tanımı, Çatışma Türleri, Çatışma Nedenleri
2Algı-Önyargı
3Yükleme Kuramı
4Kendini Tanıma
5İletişim Becerileri ve Çatışma (Bendili -Geribildirim)
6İletişim Becerileri ve Çatışma ( Sözsüz İletişim )
7İletişim Becerileri ve Çatışma (Dinleme )
8I. Ara Sınav--İletişim Becerileri ve Çatışma (Empati )
9Davranış Tipleri (Atılganlık, pasif davranış, saldırgan davranış, manüplatif davranış)
10Öfkeyle Baş etme ve Öfkeli Bireye Yaklaşım-Başetme
11Duygu ve Bedene Yönelik Baş Etme Yöntemleri
12Davranışa Yönelik Baş Etme Yöntemler
13Çatışma Çözüm Yöntemleri, Problem çözme yöntemi
14Ödev Sunumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çatışma Yönetimi, Joseph P. Folger, Marshall Scott Pool E, Randall K. Stutman, Üstün, B, Demir, S.(2018) Hemşirelikte İletişim, Akademi yayıncılık - Üstün, B., Akgün, E., Partlak, N. (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi , İzmir - Cloke K., Goldsmith J. (2018) Çatışma Yönetimi, Solo Unitas Yayınevi - Ekici D (2013) Ekici D, Cerit K, Gür E, Mert T, Türkmen S (2016) Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi, Sim Matbaası, Ankara. (ISBN -978-605-86352-2-7)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı11010
Soru-Yanıt11010
Gözlem166
Örnek Vaka İncelemesi2816
Beyin Fırtınası188
Bireysel Çalışma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)83
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333333333333333
ÖÇ2333333333333333
ÖÇ3333333333333333
ÖÇ4333333334444333
ÖÇ5333333333333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr