Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030106NEFROLOJİ VE DİYALİZ HEMŞİRELİĞİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
dersin amacı idrar yolu enfeksiyonları, immünolojik, böbrek hastalığı, nefrolojik sendrom, bakım ve rehabilitasyon, hemşirelik bakımı ve farklı tedavi yöntemleri ve klinik problemlerin yönetimini açıklayabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Üriner sistem enfeksiyonlarını ve hemşirelik bakımını tanımlar.
2Üriner sistem hastalıklarının tedavisini ve hemşirelik bakımını tanımlar.
3Diyaliz çeşitlerini açıklar.
4Hemodiyaliz tedavisini açıklar, uygular ve değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1 Üriner sistem anatomisi ve fonksiyonları 2 Böbrek hastalığının yöntemleri, tanı ve değerlendirmesi 3 Üriner sistem enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı 4 Glomerülonefrit ve hemşirelik bakımı 5 Piyelonefrit ve hemşirelik bakımı 6 Nefrotik sendrom ve hemşirelik bakımı 7 Akut böbrek yetmezliği ve hemşirelik bakımı 8 Kronik böbrek yetmezliği ve hemşirelik bakımı 9 Hemodiyaliz ve hemşirelik bakımı 10 Periton diyalizi ve hemşirelik bakımı 11 Diyaliz komplikasyonları ve hemşirelik bakımı 12 Kronik böbrek hastalığında psikososyal sorunların değerlendirilmesi 13 Böbrek nakli 14 Hemodiyaliz hastalarında beslenme durumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üriner Sistem Anotomisi-Fizyolojisi Ve Fonksiyonları
2Böbrek Hastalıklarında Tanı Yöntemleri Ve Değerlendirme
3Böbrek Hastalıklarında Görülen Genel Belirti Ve Bulguları Değerlendirme
4Akut Glomerulonefritte, Tedavi Ve Hemşirelik Bakımı
5Kronik Glomerulonefritte, Tedavi Ve Hemşirelik Bakımı
6Nefrotik Sendromda, Tedavi Ve Hemşirelik Bakımı
7ara sınav
8Akut Böbrek Yetmezliği Ve Hemşirelik Bakımı
9Kronik Böbrek Yetmezliği Ve Hemşirelik Bakımı
10Periton Diyalizinde Tedavi Ve Hemşirelik Bakımı
11Hemodiyalizde Tedavi Ve Hemşirelik Bakımı
12Böbrek Transplantasyonu Olan Hastanın Tedavi Ve Hemşirelik Bakımı
13vaka tartışması
14final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Akpolat T, Arık N. Nefroloji El Kitabı. Hekimler Yayın Birliği, 1996. 2. Dolar E (2005). İç Hastalıkları. Nobel Tıp Kitapevleri. İstanbul. 3. DurnaZ.Kronik Hastalıklar Ve Bakım.Nobel Tıp Kitapevi.İstanbul,2012 4. LewisSl, Heitkemper Mm, DirksenSr, O'brien Pr. Medical-SurgicalNursing: AssessmentAnd Management Of ClinicalProblems, 2007 5. Akdemir N, Birol L. (2004) İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. 2. Baskı Ankara 6. Eti Aslan F, Karadokovan A (2010). Dahili Ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitapevi. Adana 7. ClarksonMr, BrennerBm (2007). TheKidney. Pocket Companie,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz122
Derse Katılım717
Uygulama/Pratik11010
Rehberli Problem Çözümü122
Tartışma2510
Soru-Yanıt4312
Takım/Grup Çalışması144
Örnek Vaka İncelemesi236
Proje Hazırlama155
Rol Oynama / Dramatize Etme144
Bireysel Çalışma144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Sözlü Sınav133
Ev Ödevi212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1533552441332442
ÖÇ2443543441332452
ÖÇ3543442441332454
ÖÇ4545454441332543
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr