Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110030105ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste onkoloji hemşireliği ile ilgili alınan bilgiler doğrultusunda Kanser fizyopatolojisi, korunma ve erken tanı, semptom kontrolüne ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, onkoloji hemşireliği alanında bilgilerini geliştirebilme ve derinleştirebilme,
2Onkoloji hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme,
3onkoloji hemşireliği alanında edindiği bilgileri davranışa dönüştürebilme,
4Onkoloji hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme,
5Terminal dönem ve bakım sürecini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Kanser EpidemiyolojisiKansere ait Temel BilgilerKanserli Hastada Hemşirelik YönetimiOnkoloji Hastalarında Acil YaklaşımlarEvde Bakım ve Destek TedaviPalyatif Bakım ve Yaşam Sonu BakımKanserin Ruhsal SonuçlarıKanserli Hastada Tıbbi Yönetim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Onkoloji Hemşireliği Tarihçesi Onkoloji hemşiresinin rolü ve müdahele alanları: sekonder-tersiyer koruma düzeyleriOnkoloji Hemşireliği Standartları Avrupa Onkoloji Hemşireleri Derneği (ONS), Amerikan Onkoloji Hemşireleri Derneği, Türkiye Onkoloji Hemşireleri Derneği’nin amaçlarıyokyok
2Dünya’ da ve ülkemizde kanser epidemiyolojisi ve etyolojisi Kanserin Oluş Mekanizması Kanser biyolojisi İnvazyon ve metastaz Kanserden korunmayokyok
3Kanserde tarama ve erken tanıTanı yöntemleri ve erken tanının önemi Kanserde tanı, evrelendirme ve tedavi ilkeleriyokyok
4Sık görülen kanser tipleri Meme kanseri Prostat-testis kanseriyokyok
5Sindirim sistemi kanserleri: Mide-Kolon kanserleri Solunum sistemi kanserleri: Larenks, Akciğer Kanseriyokyok
6Lösemileryokyok
7Tedavi Yöntemleri Cerrahi tedavi Kemoterapi ve hemşirelik bakımı Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması, uygulanması, yan etkileri, atık ürünlerin saklanması Radyoterapi ve hemşirelik bakımı Biyoterapiler (interferon, interlökinler, hormonlar) Kemik iligi ve kök hücre nakliyokyok
8Kanserli Hastada Semptom Kontrolü Semptom kontrolü nedir Semptomların kümelemesi Yorgunluk Beslenme sorunu/iştahsızlık Bulantı kusma Barsak işlevlerinin bozulması, Alopesiyokyok
9Enfeksiyonların önlenmesi Nötropenili hasta ve hemşirelik bakımı Kanserli hastada mukozit ve hemşirelik yaklaşımı Kanserli hastada ağrı ve hemşirelik yaklaşımıyokyok
10Kanserli Hastaya bakım verenlerin yaşam kalitesiyokyok
11Onkolojide kullanılan tamamlayıcı tıp uygulamaları ve hemşirenin rolüyokyok
12Kanserde psikososyal boyutKanserde destekleyici yaklaşım ve rehabilitasyonyokyok
13Terminal dönem ve bakım süreciHospis ve evde bakım kavramları-uygulama alanlarıyokyok
14Ölüm kavramı-inanç ve değerler Ölmekte olan hastaya bakım ve değerler Hasta yakını ve kötü haber verme Ölüm belirtileri ve ölmekte olan hastanın fiziksel ve psikososyal durumuyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yaşam sonu bakım : ölümcül hastalarda bütüncü yaklaşım / Güler Cimete.[İstanbul] : Nobel, 2002.-Cancer symptom management / edited by Connie Henke Yarbro, Margaret Hansen Frogge, Michelle Goodman.Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2004.- Palliative care nursing : principles and evidence for practice / edited by Sheila Payne, Jane Seymour and Christine Ingleton.Maidenhead, Berkshire, England ; New York : Open University Press, 2004.- Pratt, John R.Long-term care : managing across the continuum / John R. Pratt.Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett, c2004.  www.saglik.gov.tr (Sağlık Bakanlığı-Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı ) www.turkkanser.org (Türk kanser Savaş Kurumu) www.uicc.org (Uluslararası Kanser Savaş Örgütü) www.cancer.org (Amerikan Kanser Birliği) http://www.ecco-org.eu (Avrupa Kanser Dernekleri Federasyonu) www.cancerworld.org/EONS (Avrupa Onkoloji Hemşireliği Derneği) www.ons.org (Amerikan Onkoloji Hemşireliği Derneği) www.isncc.org (Uluslararası Kanser Bakım Hemşireleri Derneği) www.mascc.org (Uluslararası Kanserde Destek Bakım Derneği)www.onkohem.org.tr (Onkoloji Hemşireliği Derneği)www.kanser.org (Tıbbi Onkoloji Derneği)www.thd.org.tr (Türk Hematoloji Derneği)http://www.kemoterapi.info/giris.htm (Kemoterapi Bilgi Kitabı)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11515
Tartışma11515
Soru-Yanıt11515
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1344443334443444
ÖÇ2444444444444555
ÖÇ3444444444453333
ÖÇ4333333344444444
ÖÇ5444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr