Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110020113SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTESeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimine ilişkin temel teorik bilgileri ve becerilerin kavranması, değişen günümüz koşullarında, sağlık kurumlarında kalitenin etkili bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan temel kavramlar, prensipler ve tekniklerin anlaşılması ve hasta ve çalışan güvenliği ilkeleri ışığında Türkiye’nin sağlık bakım sistemindeki kalite süreçleri ve uygulamaları ile ilgili anlayış kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Necmettin İŞCİ
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık hizmetlerinde kalite kavramını tanımlayabilir.
2Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin önemini, gerekliliğini ve özelliklerini açıklayabilir.
3Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili güncel yaklaşımları bilir.
4Tıbbi hata bildiriminin önemini bilir.
5Toplam Kalite Yönetimi felsefesini tanımlar.
6Akreditasyon kavramını açıklar ve akreditasyon standartlarını tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği, Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi, Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri, Tıbbi Hatalar ve Nedenleri, Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ,Hasta Güvenliği, Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü, İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri, İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi, İletişim Hatalarının Önlenmesi, Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri, Çalışan Güvenliği; konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği
2Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar
3Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri
4Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi
5Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri
6Tıbbi Hatalar ve Nedenleri
7Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi
8Hasta Güvenliği
9Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü
10İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri
11İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi
12İletişim Hatalarının Önlenmesi
13Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri
14Çalışan Güvenliği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kavuncubaşı, Ş. Yıldırım, S. (2018), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara. 2. Küçük, O. (2012), Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri. Seçkin Yayıncılık. 3. Sümer, G. (2003). Kalite ve Standardizasyon. Ak Ofset Yayıncılık. 4. S. Kaya. Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme, Pelikan Yayınları; 2005 5. S. Kıngır. Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayınevi; 2006. A. Kovancı. Toplam Kalite Yönetimi Fakat Nasıl?, Sistem Yayıncılık; 2004. 6. M. Tekin. Toplam Kalite Yönetimi, Selçuk Üniversitesi İİBF; 2004. 7. M. Şimşek. Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Yayınevi; 2004. 8. Efil. Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Aktüel; 2006. 9. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Mart; 2009 10. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TSE, 17 Nisan 2017 / Rev 02 11. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, TSE, 17 Nisan 2017 / Rev 02 12. E. Esatoğlu, T. Yıldırım. Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları; 2010 13. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, TSE, 17 Nisan 2017 / Rev 02 14. TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, TSE, 17 Nisan 2017 / Rev 02 15. S. Söyük, A.Ü. Yenidikici. Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi, İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını 16. http://kddb.gelisim.edu.tr/ 17. S. Kaya, D. Tengilimoğlu ve ark. Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi; T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2864
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt326
Örnek Vaka İncelemesi111
Beyin Fırtınası5210
Rapor Hazırlama155
Seminer122
Makale Kritik Etme326
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1222222222222222
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4444444444444444
ÖÇ5222222222222222
ÖÇ6333333333333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr