Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110020108ELEŞTİREL DÜŞÜNMESeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitimde düşünmenin önemi, öğretim yöntem ve teknikleriyle düşünme becerilerinin nasıl geliştirilebileceğinin kavranması ve ilgili teknikleri kullanma becerisinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci düşünme becerisi, eleştirel düşünme, nitellikli düşünme, yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme kavramlarını açıklar.
2Öğrenci eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve yaratıcı düşünme önündeki engelleri bilir.
3Öğrenci eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve yaratıcı düşünme öğretim tekniklerini bilir.
4Öğrenci eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve yaratıcı düşünme öğretim tekniklerini uygular.
5Öğrenci düşünme becerileri öğretiminde uygun olan ve olmayan öğretmen davranışlarını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Düşünme becerisinin önemi, bireye kazandırılması, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme, düşünme becerilerinin eğitimindeki temel faktörler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Düşünme becerisi nedir
2Çocuğa düşünmeyi nasıl öğretiriz
3Nitelikli düşünmeye etki eden etmenler
4Eleştirel düşünme ve öğretimi
5Eleştirel düşünmenin önüne çıkan engeller
6Yansıtıcı düşünme ve öğretimi
7ARA SINAV
8Yaratıcı düşünme ve öğretimi
9Yaratıcı düşünmenin önüne çıkan engeller
10Öğretim programlarının düşünme becerileri üzerine etkisi
11Düşünme becerileri öğretiminde kullanılan teknikler
12Düşünme becerileri öğretiminde kullanılan teknikler - Ödev
13Düşünme becerileri öğretiminde kullanılan teknikler
14FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Paul, R ve Elder, L. 2006. Critical Thinking. Canada: Pearson,Prentice Hall Fisher, R. 2005. Teaching Thinking (2nd edition). London: Continuuum Books. Sternberg, R.J. ve Grigorenko, E. 2004. Successful intelligence in the classroom. Theory Into Practice.43 (4), 274-280
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12112
Soru-Yanıt12224
Beyin Fırtınası10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Okuma10110
Rapor10220
Ev Ödevi166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1443334251333432
ÖÇ2424434341433431
ÖÇ3424424351423441
ÖÇ4433434441323431
ÖÇ5433534341322431
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr