Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110020105HEMŞİRELİK SÜRECİSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin hemşirelik sürecini kullanabilmesini ve uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi Hanım Duru YÜCE BAŞARAN
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelik uygulamasında hemşirelik süreci kullanımının önemini kavrar.
2Hemşirelik sürecini kullanırken bireysel bakımın önemini bilir.
3Hemşirelik bakımında sistematik problem çözme yaklaşımını sergiler.
4Hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verir.
5Hemşirelik sürecinin dökümantasyon ve raporlama aşamalarında hasta kayıtlarının gizliliğinin önemini tartışır
6Hemşirelik sürecini uygulamak için gerekli klinik becerileri belirler.
7Hemşirelik sürecinin etkin kullanımı için gereksinimleri tartışır
8Hemşirelik uygulamasında hemşirelik sürecinin amacını ve önemini açıklar.
9Hemşirelik sürecinin dayandığı teorik temelleri açıklar
10Hemşirelik sürecinin bileşenlerini tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1-Dersin Tanıtılması 2-Hemşirelik Sürecinin Tarihsel Gelişimi, 3-Hemşirelik Süreci amacı, tanımı ve önemi 4-Hemşirelik tanısı, Hemşirelik girişimleri 5-Hemşirelik süreci aşamaları, Hemşirelikte eleştirel düşünme 6-Hemşirelik süreci aşamaları: Tanılama aşaması 7-Ara Sınav 8-Hemşirelik süreci aşamaları: Hemşirelik tanısı aşaması 9-Hemşirelik süreci aşamaları: Planlama aşaması 10-Hemşirelik süreci aşamaları: Uygulama aşaması 11-Hemşirelik süreci aşamaları: Değerlendirme aşaması 12-Hemşirelik süreci aşamaları: Kayıt ve Rapor Etme 13-Hemşirelik Süreci ve Model/Kuramlar 14-final
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı Hemşirelikte Bakım Modelleri Model kullanmanının önemi Bireysel Bakım Kavramıyokyok
2hemşirelik sürecinin tarihsel gelişimiyokyok
3Hemşirelik Süreci amacı, tanımı ve önemiyokyok
4Hemşirelik tanısı, Hemşirelik girişimleriyokyok
5Hemşirelik süreci aşamaları, Hemşirelikte eleştirel düşünmeyokyok
6Hemşirelik süreci aşamaları: Tanılama aşamasıyokyok
7Ara Sınavyokyok
8Hemşirelik süreci aşamaları: Hemşirelik tanısı aşamasıyokyok
9Hemşirelik süreci aşamaları: Planlama aşamasıyokyok
10Hemşirelik süreci aşamaları: Uygulama aşamasıyokyok
11Hemşirelik süreci aşamaları: Değerlendirme aşamasıyokyok
12Hemşirelik süreci aşamaları: Kayıt ve Rapor Etmeyokyok
13Hemşirelik Süreci ve Model/Kuramlaryokyok
14finalyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Roper N, Logan W, Tierney A. (1998). The Elements of Nursing: A Model for Nursing Based on a Model of Living. 4th ed, Churcill Livingstone, England. Birol, L. (2010). Hemşirelik süreci. 5. Baskı, Etki Matbaacılık Yayıncılık. İzmir. Ay, FA. (2008). Mesleki temel kavramlar: Temel hemşirelik: Kavramlar, ilkeler, uygulamalar. Ay FA (Ed) , 2. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul. Gordon, M. (1995). Nursing diagnosis: Process and appliication Mosby, St. Louis Gök-Özer F, Kuzu N (2006) Öğrencilerin bakım planlarında hemşirelik süreci ve NANDA tanılarını kullanma durumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 22(1):69-80. Herdmann, T.H., Craft Rosenbaerg, M.(2000). Clarification o the NANDA/NDEC relatonship. Nursing Diagnosis. Kaya N (2013). Hemşirelik Süreci. İç Hastalıkları Hemşireliği, Ed: Zehra Durna, Akademi Bası ve Yayıncılık, İstanbul. Lipe, S., Beasley, S. (2004). Critical thinking in nursing a cognitive skills workbook. Lıppıncott Wıllıams & Wılkıns United States of America. Carpenito-Moyet LJ (2008) Nursing Care Plans and Documentation: Nursing Diagnoses and Collaborative Problems, Lippincott Will.ams and Wilkins. Erdemir F, Yılmaz E (2003). Hemşirelik Sınıflama Sistemleri, Klinik uygulama, eğitim, araştırma ve yönetimde kullanımı. Başkent Üniversitesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Bürosu, Ankara. Sabuncu N (2008)Hemşirelik Süreci. İçinde Sabuncu N (ed) Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, alter Yayıncılık Tic. Ltd. Şti, Ankara. Yıldırım, Ö.B. (2010). Hemşirelikte eleştirel düşünme uygulamalı yaklaşım. Ed: Süheyla Altuğ Özsoy, Tuna Matbaacılık, Aydın.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik111
Soru-Yanıt111
Örnek Vaka İncelemesi111
Beyin Fırtınası224
Seminer111
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555555555555
ÖÇ6555555555555555
ÖÇ7555555555555555
ÖÇ8555555555555555
ÖÇ9555555555555555
ÖÇ10555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr