Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110010117TOPLUM BİLİMİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. Sivil toplum üzerine temel kuramsal tartışmaları tanımlayabilmek. 2. Dünyadaki sivil toplum gelişimini örneklendirmek. 3. Sivil toplumun gelişimine tarihsel perspektiften bakabilmek. 4. Sivil toplum kuruluşları ve aktörlerini tanımak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Sivil Toplum Kavramınının kuramsal arkaplanını bilir.
2Toplumsal ve siyasal hayata ilişkin akademik ve entelektüel donanım kazanır.
3Türkiye'de sivil toplumun, kamusal alanın, özel alanın ne olduğunu kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Devlet ve toplum arasındaki ilişkiyi Türkiye özelinde ele alan bu derste sivil topluma dair temel kavramlar tanıtılacaktır. Özel alan, kamusal alan, kimlik, ulus, milliyetçilik, çokkültürlülük ve etnisite kavramları etrafında Türkiye siyasal ve toplumsal hayatı işlenecektir. Osmanlı tarihinden günümüze kadar olan süreçte sivil toplumun gelişimi aktarılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kuramsal ve Tarihsel Aşamalarıyla Sivil Toplum Kavramı Sivil Toplum Kavramına Yaklaşımlar ve Sınıflandırmalar
2Sözleşmeci Kuramcılar ve Sivil Toplum-Siyasal Toplum Birliği 1. Hobbes ve Sınırsız Devlet (Leviethan) 2. Locke ve Sınırlı Devlet 3. Rousseau ve Ana
3Klasik Sivil Toplum Kuramının Doğuşu ve Sivil Toplum-Siyasal Toplum Ayrışması 1. Ferguson ve Yurttaş Hümanizmi 2. Paıne ve Özgür Toplum 3. Hegel
4Marksist-Çatışmacı Sivil Toplum Kuramcıları 1. Marks ve Kapitalist Toplum 2. Gramsci ve Sivil Toplum
5Sivil Toplumla İlgili Temel Kavramlar 1. Siyasal Toplum ve Sivil Toplum 2. Demokrasi ve Sivil Toplum 3. Liberalizm ve Sivil Toplum 4. Siyasal Ulus
6Sivil Toplum Kuruluşları 1. STK’ların Tarihçesi 2. STK’ların İşlevleri
73. BM Belgelerinde Sivil Toplum Kuruluşları 4. Dünya Bankasının STK Projesi 5. Batı Toplumlarında STK’ların İşlevleri
8Ara sınav
9Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluslarının Türleri 1. Dernekler 2. Vakıflar 3. Sendikalar 4. Mesleki Kuruluşlar
10Sivil Toplum Kuruluşlarının İşlevleri ve Özellikleri Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları
11Sivil Toplum Kuruluslarının Baskı Gurubu Olarak Siyasi İktidara Etkileri 1. Baskı Gruplarına Genel Bakıs (Kavram ve Köken) 2. Baskı Grupları-Çıkar
12Baskı Gruplarının Sınıflandırılması 1. Anomik Baskı Grupları 2. Örgütlenmemis (Dogal) Baskı Grupları 3. Örgütlenmis (Derneklesmis) Baskı Gruplar
13Baskı Guruplarının İslevleri 1. Temsil 2. İletisim 3. Denetim Sivil Toplum Örgütlerinin Baskı Yöntemleri 1. İkna Amacıyla Kullanılan Yöntemler
14Sivil Toplum Kuruluslarının Siyasal İktidar Üzerinde Etkileri Sivil Toplum Kuruluslarının Uluslararası Politikadaki Rol ve Etkinlikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ders Notları 2.Sivil Toplum ve Devlet (John Keane) 3.Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi (Ömer Çaha) 4. Sivil Toplum Yazıları (İdris Küçükömer) 5. Üç Sempozyum Sivil Toplum Kuruluşları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12112
Tartışma12336
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr