Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110010116STRES VE KRİZ YÖNETİMİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, • Kendilerinde ve diğerlerinde stresin nedenleri ve sonuçlarının tanımlanmasında bilgi sahibi olmasını sağlamak. • Stresin olabildiğince kontrol edilebilmesi, etkili şekilde yönetilmesi ve dayanıklılığın artırılmasında, bilgiyi uygulamaya aktararak daha mutlu/sakin bir yaşam sürdürülebilmesini mümkün kılacak en uygun kişisel stratejiler geliştirmesine yardımcı olmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Stresin tanımı ve doğasını bilir.
2Biyolojik, çevresel olay ve birey-çevre etkileşimi kapsamında stres modellerini bilir.
3Stres ve stresin yarattığı hastalıklarını bilir
4Stresli durumların yönetimi ve başetme sürecini bilir
5Stres yönetiminde zihinsel ve davranışsal yaklaşımları bilir.
6Kriz yönetimi ve başetme sürecini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Stres Kavramı • Stresin Belirtileri • Stres Faktörleri, • Stresin Kaynakları • Stres ve Kişilik Tipleri • Stresin Bireyler ve Organizasyonlar Üzerindeki Etkisi • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri • Zaman Yönetimi ve Önemi • Kriz Kavramı • Kriz Yönetimi • Stres ve Kriz Yönetiminde Hemşirelik Yaklaşımları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Stres Kavramıyokyok
2Stresin Belirtileriyokyok
3Stres Faktörleryokyok
4Stresin Kaynaklarıyokyok
5Stres ve Kişilik Tipleriyokyok
6Stresin Bireyler ve Organizasyonlar Üzerindeki Etkisiyokyok
7Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Iyokyok
8Stresle Başa Çıkma Yöntemleri IIyokyok
9Zaman Yönetimi ve Önemiyokyok
10Kriz kavramıyokyok
11Kriz Yönetimiyokyok
12Stres Durumunda Hemşirelik Yaklaşımlarıyokyok
13Kriz Durumunda Hemşirelik Yaklaşımlarıyokyok
14Dersin Değerlendirilmesiyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tutar, H. (2016) Kriz ve Stres Yönetimi. 4. Baskı. Seçkin Yayıncılık. 2. Baltaş, Z., Baltaş, A. (2013) Stres ve Başa çıkma Yolları. 30. Baskı. Remzi Kitabevi. 3. Deniz Yöndem, Z. (2007) Kişilik Dinamikleri ve Stresle Baş Etme. Morpa Yayınları. 4. Şahin, N. (1998) Stresle Başa çıkma, Olumlu Yaklaşım. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 5. Çam, O, Engin, E. (2014) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. 1.Baskı. İstanbul. İstanbul Tıp Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11515
Tartışma12020
Soru-Yanıt11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1334453444433333
ÖÇ2444444433343443
ÖÇ3443444443344444
ÖÇ4344444444443333
ÖÇ5344444444333444
ÖÇ6443333344444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr