Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110010115AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Akademik dil bilinci uyandırmak. Akademik düzeyde yazılı anlatım faaliyetlerini etkin ve kusursuz bir düzeye ulaştırabilmek. Alan itibariyle bilinmesi ve kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre uygun kullanımını sağlamak. Türk dilinin fonetik, morfolojik, semantik ve söz dizimsel özelliklerini kavratmak ve Türk dilinin bilim dili olarak en etkin şekilde kullanım yeteneğini kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
yok
Öğrenme Çıktıları
1Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilebilir.
2Temel yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanımını edinir.
3Daha geniş bir sözvarlığı edinir.
4Anadiline hâkim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilir
5Okuma beğenisi ve alışkanlığı edinir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması.
2İletişim.
3Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili.
4Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi.
5Güncel metinler eşliğinde günümüz Türkçesinin sorunları. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımı ile ilgili sorunlar.
6Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
7Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları.
8ara sınav
9Metin incelemesi:Köşe yazısı
10Yazılı anlatım (Kompozisyon).
11Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri).
12Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları.
13Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları.
14final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Yusuf Çotuksöken, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili 1. ve 2. Cilt, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2001. - Hikmet Altınkaynak, Sorularla Türk Dili I-II, Som Kitap, İstanbul 2010 - Macit Gökberk, Değişen Dünya-Değişen Dil, YKY, İstanbul 1997. - T. Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yayınları, Ankara. - Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınevi, 4. Basım, Ankara 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz133
Tartışma5210
Takım/Grup Çalışması122
Beyin Fırtınası5210
Rapor Hazırlama313
Rapor Sunma5210
Proje Hazırlama4312
Proje Sunma111
Makale Yazma616
Makale Kritik Etme7214
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma212
Okuma111
Rapor111
Sözlü Sınav111
Performans111
Ev Ödevi6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1131421135255211
ÖÇ2121321134255312
ÖÇ3221221134155322
ÖÇ4321331124255231
ÖÇ5231321145255222
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr