Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110010112BEDEN EĞİTİMİ VE SPORSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Öğrenme-öğretme süreçleri, alana özgü öğretim yöntemleri, genel öğretim yöntemlerinin beden eğitimi öğretimine uygulanması, incelenmesi, özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi ve mikro-makro düzeyde planlanması, öğretimin değerlendirilmesi, öğretim beceri ve uygulamalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Spora Uygun Metotları Öğrenmek
2Öğretim aşamasına geçmek
3Öğretim süreçlerine, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Konu alanındaki spora özgü öğretim modelleri (doğrudan öğretim, taktik oyun yaklaşımı, akran öğretimi, spor eğitimi ve bireysel ve sosyal sorumluluk modeli) öğretim yöntemleri (komut, alıştırma, eşli çalışma, kendini kontrol, katılım, yönlendirilmiş buluş, problem çözme, öğrencinin tasarımı, kendi kendine öğrenme), konu alanında öğretim planlama, uygulama ve değerlendirilmesidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel ve özel öğretim yöntemleri
2Öğrenme-öğretme süreçleri
3Beden eğitimi ve spor öğretim programı yıllık plan okur-yazarlığı
4Beden eğitimi ve spor öğretim programı ünite ve günlük plan okur-yazarlığı
5Beden eğitimi ve spor dersi planlama, uygulama ve değerlendirme
6Beden eğitimi ve spor dersi öğretim metotları
7Özel öğretim yöntemleri (Komut-Alıştırma) ve uygulaması
8Özel öğretim yöntemleri (Eşli) ve uygulaması
9Özel öğretim yöntemleri (Katılım) ve uygulaması
10Özel öğretim yöntemleri (Kendini kontrol) ve uygulaması
11Özel öğretim yöntemleri (Karma) ve uygulaması
12Özel öğretim yöntemleri (Karma) ve uygulaması
13Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri (yönlendirilmiş buluş) ve uygulaması
14Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri (problem çözme)ve uygulaması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tamer, K., & Pulur, A. (2001). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset. Mosston M. ve Ashworth S. (2009). Çeviri Editörü: Demirhan G. Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara. Tiryaki Ş. (1999). Oyunlarla Mini Voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu Yayınları, Ankara. PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE DERS ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ TABLOSU ÖÇ: Öğrenme Çıktıları PÇ: Program Çıktıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek Program Çıktıları ve İlgili Dersin İlişkisi Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Metotları Altay F. ve Bulca Y. (2006). Ritim Eğitimi ve Dans Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara. A. Dilşad Mirzeoğlu. (2017). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Modelleri Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10220
Uygulama/Pratik10330
Takım/Grup Çalışması5315
Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Performans111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444444444444444
ÖÇ2444444444444444
ÖÇ3444444444443434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr