Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110010111HEMŞİRELİK FELSEFESİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hemşirelik felsefesi, temel kavramları, kuram ve modelleri, hemşirenin rolleri, sorumlulukları, işlevleri ve profesyonellik hakkında temel bilgi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Hemşireliğin temel kavramlarını, kuram ve modellerini açıklar.
2Hemşireliğin 4 temel kavramı olan insan, çevre, sağlık/hastalık ve hemşirelik arasındaki ilişkiyi kurar.
3Hemşireliğin tarihçesini, hemşirelik mesleğinin bilim ve sanat yönünü açıklar.
4Hemşirelik mesleğinin meslek olma kriterlerini analiz eder.
5Sağlıklı/ hasta birey, aile toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalıkları iyileştirmede hemşirenin rollerini, sorumluluklarını ve işlevlerini ifade eder.
6Hemşirelik felsefesi ilkelerini benimser, bireyin gereksinimlerinin belirlenmesinde holistik ve hümanistik anlayış kazanır.
7Profesyonel kimlik bilinci oluşturmaya başlar.
8Bakım kavramını açıklar.
9Hemşirelik felsefesine uygun, rol ve sorumluluklarının farkında çalışmaya duyarlı olacağını ve mesleki gelişim için sorumluluklarını yerine getirmeye çalışacağını ifade eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1.Hemşirelikte kavramsal terminoloji, hemşirelikte temel kavramlar, 2.İnsan kavramı 3.Yaşam süreci/ temel insan gereksinimleri 4.Çevre kavramı 5.Sağlık/ hastalık kavramı 6.Hemşirelik kavramı (Hemşireliğin tarihçesi) 7.Hemşirelik kavramı (Hemşireliğin doğası) 8.Hemşirelik kavramı (Hemşirelik felsefesi) 9.Hemşirelik kavramı (Hemşirenin rol ve sorumlulukları) 10.Hemşirelik kavramı (Hemşirelik mesleği, meslek olma kriterleri) 11.Bakım kavramı 12.Hemşirelikte kuram ve modeller 13.Yaşam modeli 14.Dört temel kavram doğrultusunda vaka çalışması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hemşirelikte kavramsal terminoloji, hemşirelikte temel kavramlaryokyok
2İnsan kavramıyokyok
3Yaşam süreci/ temel insan gereksinimleriyokyok
4Çevre kavramı sağlık/ hastalık kavramıyokyok
5hemşirelik kavramı hemşireliğin tarihçesiyokyok
6Hemşirelik kavramı (Hemşireliğin doğası)yokyok
7vizeyokyok
8Hemşirelik kavramı (Hemşirelik felsefesi)yokyok
9Hemşirelik kavramı (Hemşirenin rol ve sorumlulukları)yokyok
10Hemşirelik kavramı (Hemşirelik mesleği, meslek olma kriterleri)yokyok
11Bakım kavramıyokyok
12Hemşirelikte kuram ve modeller yaşam modeliyokyok
13Dört temel kavram çerçevesinde vaka çalışmasıyokyok
14Finalyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AştıAtabek, T., Karadağ, A. (2017). Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, Cilt 1, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.  Uysal N, Çakırcalı E, (2015) (Çeviri Editörleri). Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Fundamentals of Nursing: Human Health and Function, Yockey J. 1. Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık.  Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar (2012). Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.  Akça Ay F. (2013) Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Matbaacılık, İstanbul.  Birol L. (2009) Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. Etki Yayınları, 9. Baskı, İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11010
Problem Çözümü21020
Tartışma155
Seminer111
Makale Kritik Etme224
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555555555555
ÖÇ6555555555555555
ÖÇ7555555555555555
ÖÇ8555555555555555
ÖÇ9555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr