Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110010109İLKYARDIM Seçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere ilk yardım kuralları, uygulanması gerekli durumlar ve yapılacak ilk yardım uygulamaları konusunda temel bilgileri vermek ve uygulamaları göstermektir. İlk yardım dersi alan ögrencilerin ilk yardım gerektiren durumları bilmeleri, değerlendirebilmeleri, durumun ne oldugunu ve önemini belirleyebilmeleri, duruma uygun ilk yardım uygulama beceri ve davranış kazanmaları ve uygun uygun sevk işlemini yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İŞCİ
Öğrenme Çıktıları
1İlkyardım ile ilgili temel kavram ve ilkeleri bilme ve kavrayabilir.
2İlkyardımda öncelikleri belirleme (triyaj) ve genel tanılamada ayrıntılı değerlendirmeye ilişkin rol ve işlevleri bilir.
3Tanılama, uygulama, değerlendirme süreci doğrultusunda ilk yardım ile ilgili kararları verebilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
4İlkyardımda kullanılabilecek malzemeleri ve iletişim kurulacak birimleri ve telefon numaralarını sıralayabilir.
5Vücutta sistemlerin işleyişini ve önemini kavrar.
6İlkyardım uygulamaları esnasında kendini koruma kurallarını bilme ve uygulayabilme becerisine sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse asgari devam etme. Derse hazırlıklı gelmek. Önerilen kaynaklardan en az birini temin etmek
Dersin İçeriği
İlk yardım ve acil yardım genel bilgileri, İlk yardımın önemi ve kuralları, felaket durumlarında ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma desteğinin önemi, temel yaşam desteği, yaralanmalar ve kanamalar, bölgesel yaralar, dolaşım sistemi rahatsızlıkları, solunum sistemi problemleri, zehirlenmeler, yanıklar, çevresel faktörler ve ilk yardım uygulamaları, hayvan ısırması ve sokması, diğer acil rahatsızlıklar, kırıklar, yumuşak doku yaralanmaları, ilk yardım sargı uygulamaları ve hasta/ yaralı taşıma teknikleri ders içeriğinde yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, Ders ile ilgili bilgiler Genel İlkyardım Bilgileri
2Hasta/Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği
4Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği
5temel yaşam desteğinde oed kullanımı
6Kanamalarda İlkyardım
7Yaralanmalarda İlkyardım
8Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
9Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
10Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
11Hayvan Isırmalarında İlkyardım
12Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
13Boğulmalarda İlkyardım
14Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İŞCİ, Necmettin (2022). İlk Yardım ders notları(her dönem güncellenmekte) SÖZEN, Cemil (2012). İlk Yardım Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi. CÜCEN, Zübeyde, YÜKSEL, Sevda (2011). İlkyardım ve Temel Uygulamalar, Nobel Tıp Kitabevi. YILDIRIM Ferdağ, FAYDALI Saide (2016) İlkyardım, Eğiten Kitap Yayıncılık. SÜZEN Bikem (2014). Temel İlk Yardım, Nobel Tıp Kitabevi. İLÇE Arzu (2016). Temel İlkyardım ve Acil Bakım, Göktuğ Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Soru-Yanıt515
Seminer111
Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333333332333333
ÖÇ2222222222222222
ÖÇ3222333332333332
ÖÇ4333333332333333
ÖÇ5444444442444444
ÖÇ6333333332333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr