Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220500205112İLETİŞİM SOSYOLOJİSİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iletişimin sosyolojik yönünü, toplumsal yapı, kurum ve süreçlerle etkileşimini analiz etmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ümmü BULUT KESKİN
Öğrenme Çıktıları
1İletişim alanının temel kavramlarını açıklar, saptar, yorumlar.
2İletişim alanı ve alana bağlı alt disiplindeki çalışmaları, yaklaşımları sorgular, ilişkilendirir, eleştirir.
3İletişim alanındaki üretim ve yaratım süreçlerine ilişkin temel bilgiyi teorik olarak ele alır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, kişisel iletişimden toplumsal iletişime doğru geliştirilen sembolik etkileşim kuramı, modernleşmenin doğurduğu kitle toplumuna ilişkin felsefi, psikolojik, sosyolojik kuramlar, iletişim modelleri, postmodern anlamda popüler kültür ve medya ilişkilerini konu alan paradigmalardan oluşmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı ve çerçevesi hakkında bilgilendirme
2“İletişim Bilimciler Ne Yapar?”
3Sözlü Kültür-Yazılı Kültür
4Oral Culture-Written Culture
5Dijital Emek ve Sosyal Paylaşım Ağları
6İletişimde Teknolojik Determinist Bakış
7Kent ve İletişim
8Vize Sınavı
9Kamusal Alan
10İletişimsel Eylem
11Küreselleşme, İletişim ve Toplumsal Değişim
12Toplumsal Hareketler ve Medya
13Kültürel çalışmalar
14Yeni Medya ve internet sosyolojisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eric Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016 Hüseyin Bal, İletişim Sosyolojisi, Sentez Yayınları, İstanbul, 2013.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15555554443433333332222323
ÖÇ25544454343333233332222222
ÖÇ35455555333443344432222222
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr