Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500206110İMAJ YÖNETİMİSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kişi imajını oluşturan etmenler bağlamında etkili iletişim, beden dili, özgüven, özsaygı, karizma, giyim-kuşam, renkler, statü göstergeleri, uzam dili konuları irdelenerek kurum imajı çerçevesinde kurum kimliği, kurum imajının türleri ve kurum imajının işlevleri örneklerle irdelenmektedir.Bu ders kapsamında kişilerarası ilişkiler bağlamında kişisel imajı oluşturan öğeler, ilk izlenimin önemi, imaj yönetimi ve kişisel imaj yönetiminde sözsüz iletişimin önemine gündelik yaşamdan örneklerle kültürler ve kültürlerarası düzeyde ele alınmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Sinan AKSEKİ
Öğrenme Çıktıları
11.İletişim becerilerimizi geliştirmek.
21.İletişim becerilerimizi geliştirmek.
32. Dili daha doğru ve güzel kullanma ve toplum önünde konuşma konularında kendini geliştirmek.
42. Dili daha doğru ve güzel kullanma ve toplum önünde konuşma konularında kendini geliştirmek.
53. Beden dilini sözlerle birlikte uyumlu biçimde kullanmak. Beden diliyle olumlu ve açık mesajlar vermek.
63. Beden dilini sözlerle birlikte uyumlu biçimde kullanmak. Beden diliyle olumlu ve açık mesajlar vermek.
74. Başkalarının beden dilini doğru okumaya çalışmak ve onlarla uyum sağlamak için çaba sarfetmek.
84. Başkalarının beden dilini doğru okumaya çalışmak ve onlarla uyum sağlamak için çaba sarfetmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
BULUNMUYOR
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Örneklendirme uygulamalarının yapılması ve uygun örnekler üzerinden ders işlenişinin sağlanması.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında kişilerarası ilişkiler bağlamında kişisel imajı oluşturan öğeler, ilk izlenimin önemi, imaj yönetimi ve kişisel imaj yönetiminde sözsüz iletişimin önemine gündelik yaşamdan örneklerle kültürler ve kültürlerarası düzeyde ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Açılış dersi ve genel giriş. Kişi imajının kişilerarası iletişimindeki önemi tartışılarak bir olgu olarak imaj ve imaj yönetiminin tanımı ve kökenbilimsel açıdan incelenmesi.
2Kişi imajını oluşturan etmenlerin belirlenerek bu etmenlerin önemi ve işlevlerinin tartışılması. Kişisel imaj çerçevesinde etkin iletişimin önemi ve ilk izlenimi olumlu kılmanın yollarının saptanması.
3Kişi imajı türlerinin tartışılmasının ve sınıflandırılmasının yapılması.
4Etkili konuşma, etkin dinleme, anlama, anlatma, değerlendirme, sunum tarzı ve yazılı iletişim süreçlerinin etkili iletişim çerçevesinde değerlendirilmesi.
5Olumlu düşüncenin, özgüvenin ve özsaygının imaj yaratımındaki öneminin tartışılması.
6Kişisel imajın oluşmasında önemli işlev üstlenen giyim-kuşam biçimlerinin irdelenerek iş yaşamında erkeklerin ve kadınların nasıl giyinmeleri gerektiğinin tartışılması.
7Ara sınav
8Giyim-kuşamda tercih ettiğimiz renklerin aktardığı anlamların saptanması.
9Kişilerarasındaki mesafe alanları, statü rolleri ve oturma biçimlerinin aktardığı anlamların tartışılması. İlk izlenimi olumlu kılmada önemli rol üstlenen bir diğer önemli etmen sözsüz iletişim çerçevesinde, jestler ve mimiklerin aktardığı anlamlar.
10Kurumsal imaj çeşitleri ve imaj oluşturmada etken olan öğelerin tartışılması.
11Kurumsal imajı etkileyen unsurların tartışılarak, planlı bir imaj değişimi için yapılması gereken aşamaların belirlenmesi.
12İmaj reklamının amaçları ve marka imajıyla kurum imajının değerlendirilmesi.
13İmaj reklamının amaçları ve marka imajıyla kurum imajının değerlendirilmesi.
14Genel Tekrar.FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İMAJ YÖNETİMİ DERS KİTABI
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
BULUNMUYOR
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav33090
Final Sınavı11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15445454445444545555445545
ÖÇ25445544544454545455455454
ÖÇ35445545444444445444445455
ÖÇ45454544445454455554544455
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr