Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500206107KAMUSAL VE HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; kamu kurumlarının kamuoyunda olumlu bir algı yaratabilmeleri için çeşitli kanallar kullanarak yapı, işleyiş ve kararlarını duyurması gerektiğinin önemi anlatılır. “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler” dersi bu iletişimin taraflarını, anlam, ilgi ve işlevlerinin neler olduğunu, bu amaçta kullanılan yöntem, araç ve gereçleri, taraflar arası iletişimin ne yönde olması gerektiğini ortaya koyar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Sinan AKSEKİ
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal Güvenlik Sisteminin temel kavramları ve genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
2Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
3Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir.
4Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
5Sosyal güvenlik işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
BULUNMAMAKTADIR
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
BULUNMUYOR.
Dersin İçeriği
“Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler” dersi bu iletişimin taraflarını, anlam, ilgi ve işlevlerinin neler olduğunu, bu amaçta kullanılan yöntem, araç ve gereçleri, taraflar arası iletişimin ne yönde olması gerektiğini ortaya koyar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kamusal Halkla İlişkilerin Doğuşu ve Gelişimi
2Kamusal Halkla İlişkilerin Doğuşu ve Gelişimi
3Yönetişim ve Halkla İlişkiler Politikaları
4Yönetişim ve Halkla İlişkiler Politikaları
5Kamusal Halkla İlişkilerde Bilgi Yönetimi
6Kamusal Halkla İlişkilerde Kamuoyu ve Gündem Oluşturma
7VİZE SINAVI
8Medya ile İlişkiler
9Medya ile İlişkiler
10Kamusal Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Yönetimi
11Kamusal Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Yönetimi
12Kamusal Halkla İlişkilerde Kullanılan Teknikler
13Kamusal Halkla İlişkiler Uygulamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar
14FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER DERS KİTABI
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
BULUNMUYOR
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav33090
Final Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ154555555455555554  4555 555
ÖÇ244555555545554544  5555 554
ÖÇ344555554545555554  5444 545
ÖÇ445555554545455454  5444 545
ÖÇ555545554544455554  4444 455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr