Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500203108KÜLTÜR TARİHİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kültür kavramının farklı disiplinlere göre çeşitli anlamlarının değerlendirilmesini, kültürel değerleri oluşturan kurumlar bağlamında, kültürel değişimlere yol açan etkenleri, örnekler aracılığıyla açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali UGAN
Öğrenme Çıktıları
1İlk insanın ortaya çıkışını ve gelişimini tartışabilecektir.
2Kültürü oluşturan temel öğeleri ve kültürlerin neden ve nasıl değiştiğini kavrayabilir
3Ulusal kültürün gelişim evreleri ve ulusal kültürün evrensel uygarlık içindeki yerini belirleyebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Kültür kavramı, kültür tarihinin gelişim evreleri, tarih öncesi kültürler, biyolojik evrim, bir kültür öğresi olarak dil ve sanat.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1"Kültür" kavramı; kültür üzerine tartışmalar. Kültürün başlıca özellikleri
2Kültür tarihinin gelişim evreleri
3Kültürel süreç ve sürece ilişkin özellikler
4Ortaçağ-Yeniçağ-Yakınçağ kültürlerinin genel özellikleri
5Bir kültür öğesi olarak dil. Türkçe'nin tarihsel gelişimi
6Yazının tarihsel gelişimi.
7Yazı ve dil ilişkisi bağlamında sözlü ve yazılı kültür
8Ara sınav
9Biyolojik evrim
10Biyolojik evrimden kültürel evrime
11Kültürel farklılıkların nedenlerinin tarihsel olaylarla örneklendirilmesi
12Bir kültür öğesi olarak sanat
13Kentsel yerleşimler ve Türk tarihinde şehirciliğin gelişimi
14Genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şerafettin Turan (2014). Türk Kültür Tarihi. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Quiz115
Derse Katılım15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı190
Quiz110
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı14040
Quiz11010
Derse Katılım12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                           
ÖÇ2                           
ÖÇ3                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr