Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500305111GÜMRÜK TEŞKİLATI VE TARİHİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünyadaki ilk gümrük uygulamalarıyla birlikte, değişen iktisadi olaylar karşısında gelişen gümrük politikaları ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Suna ALTAN
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası gümrük uygulamaları konusunda yeterlilik kazanır,
2Gümrük teşkilatının işleyişi konusunda yeterlilik kazanır,
3Türkiye’nin gümrük uygulamaları konusunda yeterlilik kazanır,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Gümrük teşkilat yapısı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gümrük nedir ? Gümrük teşkilatı tanımı
2Uluslararası ticaretin ortaya çıkışı ve gelişimi
3Dünyadaki ilk gümrük uygulamaları
4Gümrük teşkilatının kuruluşu ve gelişimi
5Uluslararası gümrük politikaları I
6Uluslararası gümrük politikaları II
7Türk Devletlerinde gümrük teşkilatı ve uygulamaları
8Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu gümrük politikaları
9Savaş yıllarında uygulanan gümrük politikaları (1914-1921)
10Türkiye Cumhuriyeti Devleti gümrük politikaları
11Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti kuruluşu
12Savaş yıllarında uygulanan gümrük politikaları(1939-45)
13Dünya Gümrük Örgütü kuruluşu ve işleyişi
141955-80 yılları sonrası uygulanan gümrük politikaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Turhan ATAN, Türk Gümrük Tarihi Cilt I ve II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990 Bilsay, KURUÇ, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, Cilt 2, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, Ankara 1993. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitapevi, Ankara 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
ÖÇ3                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr