Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500305109ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı 1923 yılından 1990 yılına kadar geçen süre zarfında, uluslararası ekonomik kuruluşların neler olduğu, Türkiye’nin bu kuruluşlara üyeliği ve işbirliğinin nasıl sağlandığı ve izlenen politikaların incelenmesi dersin amacı olmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Suna ALTAN
Öğrenme Çıktıları
11. 1990 yılına kadar uluslararası ekonomik ve mali kuruluşların programları hakkında yeterlilik kazanır.
2Uluslararası uygulanan ekonomik faaliyetlerin durumu hakkında yeterlilik kazanır.
3Türkiye’nin uluslararası birliklerle ilişkileri hakkında yeterlilik kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Uluslararası ekonomi, siyaset, birlikler, kuruluşlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uluslararası ekonomik kuruluşların tanım ve kapsamı
2Sanayileşmiş batılı ülkeler arasında ekonomik işbirliği örgütleri
3Uluslararası enerji kuruluşları
4İslam ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliği
5Tarifeler ve ticaret anlaşmaları I
6Tarifeler ve ticaret anlaşmaları II
7Dünya bankası grubu, uluslararası para fonu
8Bölgesel kalkınma bankaları, Avrupa yatırım bankası ve Avrupa yatırım fonu
9Afrika kıtası ekonomik birleşimler
10Ortadoğu ekonomik birleşimler
11Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik birleşimler
12Amerika kıtası ekonomik birleşimler ve işbirlikleri
13Avrupa kıtası ekonomik birleşimler ve işbirlikleri
14Genel değerlendirmeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mehmet Hasgüler- Mehmet Uludağ, Uluslararası Örgütler, Alfa Yayınları, İstanbul 2002. İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, İzgi Kitapevi, İstanbul 2015. Rıdvan Sadık, Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal Kuruluşlar, Turhan Kitapevi, Ankara 2002. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye Ekonomisi, Destek Yayınları, İstanbul 2019. Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
ÖÇ3                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr