Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300504123TÜRK ŞİİRİ Seçmeli245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Günümüz Türk şiirinin köklü bir edebiyat geleneği olan klasik Türk şiiri ile olan bağlarını analiz etmek. Türk şiirinin yönelişlerini ve güncel konumunu kavrayabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Himmet UÇ
Öğrenme Çıktıları
1Türk şiirinin gelişmesinde rol oynayan toplumsal, siyasal, tarihi olayları bilir. Türk şiirinin başlangıçtan günümüze geçirdiği evreleri bilir. Çağdaş Türk şiirinin genel özellikleri, grupları, kuşakları ve eğilimleri hakkında bilgi sahibi olur. Çağdaş Türk şiirinden Türkçe derslerinde kullanmak üzere şiir örnekleri seçer. Çağdaş Türk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1940‟lı yıllardan günümüze kadar Türk şiirinde görülen edebi eğilimler, ürünler ve edebi çatışmalar birlikte tanıtılacak. Bu edebi grupları tek başına temsil eden edebiyat dergilerinin poetikası tesbit edilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Temalar, topluluklar ve oluşumlar açısından Cumhuriyet Devri Türk şiirine genel bakış 2 1980 sonrası Türk şiirindeki oluşumlar, dergiler, eğilimler ve temalar 3 Çağdaş Türk şiirinin gelenek karşısındaki konumu ve gelenekten etkilenmesi 4 İkinci Yeni şiirinde gelenek, post-modernizm ve dil oyunları 5 Örneklerle İkinci Yeni şairlerinin şiirlerindeki kaynaklar 6 İkinci Yeni'den bugüne çağdaş Türk şiirinin diğer sanatlarla ilgisi (Cemal Süreya'dan Didem Madak'a) 7 Âsaf Hâlet Çelebi'nin şiirlerinde gelenek ve modern çağ 8 Ara sınav 9 Sezai Karakoç'un şiirlerinin kaynakları, "Lili Yar" ve "Monna Rosa" şiirleri 10 Gülten Akın'ın şiirine genel bakış 11 İsmet Özel ve şiirinde modern yaşamın, çağdaş insanın eleştirisi: "Of Not Being A Jew" şiiri 12 Cahit Zarifoğlu'nun şiiri ve Çağdaş Türk şiirindeki konumu 13 Haydar Ergülen in şiirlerinde gelenek ve modernizme bakışın değerlendirilmesi 14 Çağdaş Türk Şiirinde Neo-Klasik Poetikanın değerlendirilmesi ve Celal Fedai şiiri 15 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyüz, Kenan (2005) Modern Türk edebiyatının Ana Çizgileri I (1860-1923), İstanbul, İnkılap Yayınevi. Akyüz, Kenan (1970) Batı Tesirinde Türk Şiiri, Ankara, Doğuş Matbaacılık. Kaplan, Mehmet (2003) Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul, Dergah Yayınları. Türk Şiiri Özel Sayısı IV (1992), Türk Dili, Ankara, A. Ü. Basımevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı6100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ144555 5 55 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr