Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300504121ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARISeçmeli245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eski Türk edebiyatının kaynaklarını tanımak ve Eski Türk edebiyatından örnek beyitler yardımıyla bu kaynakları öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Eski Türk edebiyatının kaynaklarını tanır.
2Eski Türk edebiyatının kaynaklarını metinler üzerinde uygulamalı bir şekilde görür.
3Eski Türk edebiyatının kaynaklarını tespit edip yorumlar.
4Klasik Türk edebiyatının kaynaklarının önemini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Türk edebiyatının kaynaklarıyla ilgili teorik bilgi; örnek metinler yardımıyla bu kaynakların pekiştirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eski Türk Edebiyatının kaynaklarıyla ilgili genel bir değerlendirme. Bu kaynaklar hakkında teorik bilgi--
2Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Kur’an--
3Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Hadis--
4Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Tasavvuf, felsefe (felsefe tarihi-ontoloji-metafizik), Mitoloji--
5Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları: Tarih ve Coğrafya--
6Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Edebiyat Tarihi--
7Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Dinler Tarihi-Milletler Tarihi--
8Ara Sınav--
9Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Tıp, Matematik, Fıkıh ve Hukuk--
10Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Bezm, Rezm ve Spor--
11Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Astronomi--
12Eski Türk Edebiyatının Kaynakları: Gündelik hayat-Atasözleri ve Deyimler--
13Uygulamalı örnekler--
14Final Sınavı--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Levend, Agah Sırrı (2017), Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul: Dergah Yayınları. Canım, Rıdvan (2016), Divan Edebiyatının Kaynakları, İstanbul: Akıl Fikir Yayınları. İsen, M., Horata, O., Macit, M. vd., (2005), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. 3.bs., Ankara: Grafiker Yayınları İpekten, H., İsen, M., Macit, M. vd., (2002), Şair Tezkireleri. Ankara: Grafiker Yayınları Tökel, Dursun A. (2000), Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Ankara: Akçağ Yayınları. Keleş, Reyhan (2016), Divan Şiirinde Ayet ve Hadis İktibasları, İstanbul: Kitabevi Yayınları. Demirayak, K. ve Çöğenli, M. S. (2000), Arap Edebiyatında Kaynaklar, Erzurum. Yıldırım, N. (2008), Fars Edebiyatında Kaynaklar, Erzurum. Özkan, Ömer (2007), Osmanlı Toplum Hayatı, Divan Şiirinin Penceresinden, İstanbul: Kitabevi Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım414
Bireysel Çalışma3618
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma41040
Ev Ödevi41040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1335353433533
ÖÇ2555555534433
ÖÇ3535355534444
ÖÇ4535354534433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr